anja enggren sorgpolitik

5 grunde til at sorgpolitik giver værdi

Ingen medarbejder går gennem et arbejdsliv uden at møde tab og sorger. Sorg er en naturlig del af livet. Alligevel oplever mange sorgramte svære kår på arbejdspladsen, idet sorg er forbundet med tabuisering og berøringsangst. Sorghåndtering hører naturligt ind under temaer som psykologisk tryghed, bæredygtigt arbejdsmiljø og bæredygtig ledelse. Her følger 5 grunde til, at også din organisation kan høste stor værdi i en sorgpolitik.

Psykologisk tryghed, bæredygtig ledelse og bæredygtigt arbejdsmiljø

Tab og sorg ændrer mennesker. Når omgivelserne stiller i forventning, at en sorgramt medarbejder kan vende tilbage til arbejdet på normal vis dagen efter en bisættelse, fejler vi. Naturligvis er der stor forskel på sorg alt efter, hvor stor en betydning vi tillægger relationen, men det kan vi kun selv vurdere. Det, en leder og kollegaer og evt. HR-partner og tillidsvalgte skal vurdere, er, i hvilken grad sorgen påvirker medarbejderens evne til at udføre sit arbejde. Det handler om psykologisk tryghed, bæredygtig ledelse og bæredygtigt arbejdsmiljø. 

“Sorg rammer én eller flere medarbejdere i rigtig mange danske virksomheder hver eneste dag hele året rundt. Konsekvensen er nedsat arbejdseffektivitet for langt de fleste, og et sorgforløb kan føre til mistrivsel og længerevarende sygefravær.”

Viser omgivelserne ikke forståelse for situationen, og er leder ikke undersøgende på præcis samme vis, som denne ville være, hvis det var en stressramt medarbejder, kan det have store konsekvenser for medarbejderens trivsel og i værste fald kan det ende med længerevarende sygefravær, som kunne være undgået med en plan for, hvordan medarbejderen langsomt kunne vende tilbage.

En sorgpolitik er ikke kun for medarbejderens skyld. Den er i høj grad med til at støtte op om både ledere, HR, tillidsvalgte, kollegaer og selvfølgelig den sorgramte og i sidste ende virksomhedens bundlinje.

Hvis din virksomhed ønsker at forebygge mistrivsel og længerevarende sygefravær, er en sorgpolitik et godt skridt på vejen.

Dels er det væsentligt for nøglepersoner i virksomheden at have en basisviden om sorg og sorgreaktioner. Altså hvad kan sorgen gøre ved vores medarbejdere. Dels er det vigtigt, at alle i virksomheden eller organisationen kender rammerne for, hvad der sker, når en kollega er i sorg.

En sorgpolitik skal ikke opfindes i den akutte situation. Den skal skrives i fredstid og være støttende i akutsituationen, hvor følelserne er i spil.

Her kommer 5 grunde til at sorgpolitik giver værdi

En sorgpolitik kan være den spæde start til at komme berøringsangst og tabuisering til livs, som mange efterladte oplever og i øvrigt nævner som noget af det sværeste. Undgåelse, manglende forståelse og anerkendelse bliver nævnt af efterladte som en yderligere belastning i en allerede belastende sorg. At de ikke kan gå på arbejde og være sig selv – med deres sorg – er utroligt ressourcekrævende.

Vil din organisation og virksomhed fastholde medarbejdere, gå forrest, støtte både den sorgramte og leder i en svær situation samt forebygge stress og dyre langtidssygemeldinger, er en sorgpolitik en lille investering, der bidrager til en stor forskel, og måske endda også læner sig op ad jeres værdisæt, CSR politik samt bæredygtige principper.

Få rådgivning til og tilbud på, hvordan I kan udarbejde og implementere jeres sorgpolitik.

Bedste hilsner

Anja Enggren

Psykologisk tryghed, CSR, bæredygtig ledelse

Tab og sorg efter f.eks. dødsfald og skilsmisse kan påvirke en medarbejders trivsel og teamets generelle arbejdsmiljø, hvis det ikke bliver håndteret hensigtsmæssigt. Som sorgrådgiver kan jeg klæde dig og din virksomhed på til at udarbejde en sorgpolitik. Jeg kan også yde 1:1 sorgrådgivning til leder og team i akut situation. Sorgpolitik skal implementeres i organisation, så den på samme linje med andre politikker gennemsyrer alle ledelseslag. Det er en del af den bæredygtige ledelse. En sorgpolitik bidrager til psykologisk tryghed, når medarbejderne kan se den effektueret gennem ledelsen. En sorgpolitik rimer på CSR, idet virksomheden med en sorgpoltik tager ansvar for individ, organisation og bidrager direkte til samfundet, da der samfundsmæssigt mangler en struktureret og systematisk opfølgning og støtte til efterladte i sundhedssystemet. Dermed bidrager virksomheden samfundsøkonomisk ved at forebygge stress og langtidssygemelding gennem en sorgpolitik. 

Ønsker din virksomhed at blive klædt på til at håndtere sorg enten forebyggende eller akut i ledelsesgruppe, HR-gruppe, tillidsvalgte eller måske arbejdsmiljøorganisationen, kan du kontakte mig for en for workshop, et kursus eller et foredrag. 

DEL DETTE INDLÆG
ANDRE INDLÆG
Scroll to Top

Drømmer du om en hverdag med glæde, energi og overskud?

Få adgang til webinaret… 

“Nej tak til stress – Ja tak til bedre søvn” 

og få værktøjer til at komme stress til livs samt gode søvnråd til at optimere din søvn fra i dag. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om stress og søvn, nyheder og kurser – nul spam.

Download miniguide i dag...

…og få konkret viden om sorgreaktioner, sorgprocessen, involvering af kollegaer og den svære sorgsamtale. 

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev målrettet ledere, HR og tillidsvalgte, der ønsker gode råd og viden om sorghåndtering på arbejdspladser. Nul spam.