Anja Enggren - sorgrådgivning

5 råd til at hjælpe sorgramt medarbejder tilbage

Har du som leder hørt dig selv sige denne sætning til din sorgramte medarbejder – i bedste mening naturligvis: ”Du kommer og går bare, som det passer dig. Det skal du slet ikke tænke på. Vi skal nok klare den”. Hvis du har, lover jeg dig, at du ikke er hverken den første eller den sidste leder, der har sagt de ord. Læs videre og find ud af, hvad du også kan gøre.

Kamp eller flugt fra sorgen på arbejdet

Har du nemlig en medarbejder, der er loyal og meget samvittighedsfuld omkring sit arbejde, hvilket de fleste er, og som måske også har dårlig samvittighed, fordi hun allerede har spist af timekontoen på grund af fravær som pårørende, så vil denne medarbejder kæmpe med næb og klør, for både at indhente tabt arbejde, men også for at sikre sit arbejde fremadrettet. Mange sorgramte medarbejdere fortæller, at de enten kæmper sig tilbage, selvom de ikke magter det, eller de begraver sig i arbejdet for at flygte og få en pause fra sorgen. 

Skab tryghed og tilpas arbejdsrammer

Så når du som leder melder ud, at medarbejderen kan komme og gå, som det passer hende, og har en forventning om, at det kan hun selv styre, så vil jeg råde dig til, at lade tvivlen komme medarbejderen til gode. Følg derfor sætningen op med en aftale om, hvilke opgaver, medarbejderen ikke skal lave og tilpas ansvar og arbejdstid, så ordene får reel betydning og fjerner den dårlige samvittighed. ”Opgaverne løser jo ikke sig selv, de hober sig bare op og stresser mig”, er en sætning, din medarbejder med rette kan sige, og derfor har brug for hjælp til at løse. Og du er løsningen. Som leder er det vigtigt, at du fastlægger hensigtsmæssige rammer, så der i en sårbar periode, ikke forekommer yderligere “overload” og belastning i en allerede mentalt og fysik belastet tid. “Overload” kan forringe medarbejderens mulighed for at mestre sorgen og i sidste ende føre til sygemelding eller komplicere sorgen. 

anja enggren sorgrådgiver

5 råd til at hjælpe din sorgramte medarbejder

I stedet for “gå og kom, som det passer dig” kommer her 5 råd til, hvad medarbejderen har brug for at høre: 

  1. Skab tryghed omkring jobbet – bekymringer om job og økonomi kan belaste medarbejderen yderligere
  2. Fjern den dårlige samvittighed – fravær skal ikke indhentes
  3. Anerkend sorgen og mød medarbejderen med forståelse
  4. Tilpas arbejdsforholdene (tid, ansvar og opgaver) til medarbejderens formåen – præcis som du ville gøre med en stressramt
  5. Følg jævnligt op og justér forhold og rammer

Arbejdspladsen, du som leder og kollegaerne, er et vigtigt stabiliserende anker for den sørgende. Måske det eneste “normale” holdepunkt medarbejderen har i en svær periode. Derfor kan arbejdspladsen få stor indflydelse på medarbejderens reetablering i en ny hverdag, som er vendt helt på hovedet. Du vil få en evigt taknemmelig medarbejder tilbage på fuld tid, når I sammen aftaler, at hun er klar.

Kontakt mig endelig for yderligere rådgivning omkring håndtering af sorg på arbejdspladsen. 

Bedste hilsner 

Anja Enggren

Som professionel sorgrådgiver klæder jeg ledere, HR, tillidsvalgte og andre nøglepersoner på til at håndtere sorg på arbejdspladsen. 

Sorghåndtering handler om en grundlæggende viden om, hvad sorg er, hvordan sorgprocessen ser ud, hvilke sorgreaktioner kan forekomme, råd til at hjælpe og støtte medarbejderen, sikre trivsel og sikkerhed, forebygge stress og langtidssygemelding samt klæde det øvrige team på – og så meget mere. 

Sorghåndtering handler om psykologisk tryghed, bæredygtig ledelse, bæredygtigt arbejdsmiljø og CSR. Alle medarbejdere vil på et tidspunkt i deres arbejdsliv møde tab og sorger. Det kan både være dødsfald, skilsmisse og andre tab. Hvis du ikke som virksomhed forholder dig til, hvordan I vil håndtere sorg på arbejdspladsen, koster det på bundlinjen, og det kan have store menneskelige konsekvenser. Det er ikke bæredygtigt. 

En sorgpolitik skal skrives i fredstid. Den hjælper og støtter ledere og HR i en svær situation, og den skaber generel tryghed. Læs meget mere om 5 grunde til at sorgpolitik giver værdi

DEL DETTE INDLÆG
ANDRE INDLÆG
Scroll to Top

Drømmer du om en hverdag med glæde, energi og overskud?

Få adgang til webinaret… 

“Nej tak til stress – Ja tak til bedre søvn” 

og få værktøjer til at komme stress til livs samt gode søvnråd til at optimere din søvn fra i dag. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om stress og søvn, nyheder og kurser – nul spam.

Download miniguide i dag...

…og få konkret viden om sorgreaktioner, sorgprocessen, involvering af kollegaer og den svære sorgsamtale. 

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev målrettet ledere, HR og tillidsvalgte, der ønsker gode råd og viden om sorghåndtering på arbejdspladser. Nul spam.