Generelle oplysninger

Anja Enggren

Kollerød Bygade 30

3450 Allerød

CVR: 40581790

P-nr. 1024779420

Mail: kontakt@anjaenggren.dk

Tlf. 61604530

 

Anvendelse

 1. Disse vilkår gælder for alt samarbejde mellem Anja Enggren og Kunden, medmindre andet er aftalt med Kunden.
 2. Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder: (i) hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale, (ii) vilkårene har været vedhæftet i en e-mail med et tilbud, som Kunden har accepteret, (iii) hvis Kunden blev informeret i et brev eller e-mail, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser.

Ændringer og tillæg

 1. Ændringer af og tillæg til parternes aftale (et accepteret tilbud og disses vilkår) er kun gældende, hvis de er aftalt udtrykkeligt mellem parterne på skrift eller via e-mail.

Tavshedspligt

 1. Anja Enggren har tavshedspligt og loyalitetsforpligtelse overfor kunden med hensyn til alt, hvad Anja Enggren erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde for kunden. Eneste undtagelse er forhold, der ifølge sagens natur og gældende lovgivning skal bringes til 3. mands kundskab. Denne tavshedspligt og loyalitetsforpligtelse er også gældende efter samarbejdets ophør uanset årsag.

Betaling af rådgivning, kurser, uddannelser, forløb og foredrag

Anja Enggren modtager betaling via bankoverførsel, online kortbetaling via Stripe og MobilePay.

Betaling af rådgivning, kurser, workshops og samtaleforløb sker ved bankoverførsel, der vil fremgå af fremsendt faktura, med en betalingsfrist på 8 dage. Ved bankoverførsel bedes du skrive fakturanummer.

Alle beløb er i danske kroner (DKK) og tillægges 25% moms for virksomheder. Priser til privatpersoner er angivet inkl. moms.

 

Levering af kurser og uddannelser

Anja Enggren leverer dit kursus/workshop på den aftalte dag. Vi forbeholder os ret til at udsætte åbne kurser/uddannelser med mindre end 10 deltagere.

Anja Enggren tager endvidere forbehold for, at uforudsete omstændigheder kan komme i vejen for afholdelse af kurset/uddannelsen. Hvis uforudsete omstændigheder måtte indtræffe, vil du straks blive underrettet herom. Ved uforudsete omstændigheder forstås forhold, som er uden for Anja Enggrens kontrol, og som påvirker afholdelsen.

Du vil i så fald få en tilsvarende plads på et kursus/uddannelse med en senere opstartsdato.

 

Fortrydelsesret, afbud og klageret

Der er 14 dages fortrydelsesret på dit købte kursus/uddannelse/samtalteforløb, forudsat at det ikke er opstartet. Hvis du fortryder, får du naturligvis det fulde beløb refunderet indenfor tidsfristen. Du skal blot sende en mail til kontakt@anjaenggren.dk med dit navn, evt. firmanavn, fakturanummer og dine bankoplysninger. Eventuelle omkostninger forbundet med tilbageførelsen, vil blive fratrukket beløbet.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 7 dage efter købet. Meddelelsen skal være skriftlig pr. mail kontakt@anjaenggren.dk og i denne bedes du tydeligt gøre opmærksom på, hvorfor du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Ved udeblivelse eller afbud evt. på grund af sygdom samme dag, kan du mod et gebyr på 1.000 kr. ekskl. moms flytte opstartsdato for kurser/uddannelse, dog inden for samme type kursus/uddannelse og indenfor en periode på 12 måneder. Anja Enggren kan dog ikke garantere, at afholdelse af samme kursus/uddannelse er mulig.

Vi gør opmærksom på, at din tilmelding til konferencer og foredrag er bindende. Du er velkommen til at afsætte billetten til anden side, dog skal vi kende navnet på den nye deltager senest 48 timer før afholdelse.

Du har mulighed for at indsende en skriftlig klage over dit køb til kontakt@anjaenggren.dk, og din klageret er på 2 år fra betalingsdatoen.

 

Ved virksomhedskøb af ydelser i form af workshop, foredrag, internt kursus mv. gælder vilkår i de medsendte leveringsbetingelser og annulleringsfrister beskrevet heri.

 

Betaling af bøger, onlinekurser og samtaleforløb

Anja Enggren modtager betaling med Dankort og MobilePay. Betalingen bliver trukket på dit kort samme dag, som du køber (forudbestiller) bogen eller online kurset.

Betaling af bøger, online kurser og samtaleforløb kan også ske ved bankoverførsel, der vil fremgå af fremsendt faktura, med en betalingsfrist på 8 dage. Ved bankoverførsel bedes du skrive fakturanummer.

Ved køb af bøger tillægges prisen et forsendelsesgebyr på 50 kr. pr. bog i Danmark.

 

 

Priser og betaling ved konsulentydelser

 1. Alle priser opgivet af Anja Enggren er angivet i danske kroner ekskl. moms og levering for B2B kunder.
 2. Betaling skal ske netto 8 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt med Kunden.
 3. Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler, og der beregnes rente iht. renteloven.
 4. Hvis Kunden har forfaldne ubetalte regninger, er Anja Enggren berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser, eller at hæve aftalen om levering af produkter og ydelser (herunder produkter og ydelser, som endnu ikke er leveret), eller kræve forudbetaling og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 5. Ophavsretten/brugsret til værkerne overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura.

Levering af bøger, online produkter og samtaleforløb

Bøger

Anja Enggren fremsender Kundens bog (bøger) efter betalingen er gennemført, og du vil modtage bogen med posten senest 7 hverdage herefter på den adresse, som Kunden oplyser ved betaling.

 

Online produkter

Anja Enggren frigiver Kundens online produkt efter betaling, og Kunden har ubegrænset adgang til produktet ifølge produktbeskrivelsen herefter.

Levering af digitale produkter sker umiddelbart efter betaling ved adgang til online platformen Simplero.

Samtaleforløb

Anja Enggren leverer samtaleforløb på aftalte dage booket i bookingsystem eller aftalt mundtligt ved forudgående samtale. Vi forbeholder os ret til at ændre tidspunkter ved sygdom eller uforudsete omstændigheder, som ligger udenfor Anja Enggrens kontrol. Kunden vil i så fald få en tilsvarende samtale på et senere tidspunkt.

Fortrydelsesret og klageret

Der er 14 dages fortrydelsesret på bøger. Hvis Kunden fortryder, får Kunden naturligvis det fulde beløb refunderet indenfor tidsfristen. Kunden skal blot sende bogen retur uåbnet og ubrugt til Anja Enggren, Kollerød Bygade 30, 3450 Allerød. Eventuelle omkostninger og leveringsomkostninger forbundet med tilbageførelsen, vil blive fratrukket beløbet.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 7 dage efter købet. Meddelelsen skal være skriftlig pr. mail til kontakt@anjaenggren.dk og i denne bedes Kunden tydeligt gøre opmærksom på, hvorfor Kunden ønsker at benytte fortrydelsesretten.

På alle Anja Enggrens digitale og online produkter, er der ingen returret, ligesom Kunden heller ikke kan springe fra, hvis Kunden vælger at betale via rater, men Kunden har som køber stadig to års reklamationsret i følge købeloven. Dette gælder alle betalte digitale produkter (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar, workshops osv). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter. 

Ved køb af online produkter fraskriver Kunden sig de normale 14 dages returret.

Som forbruger har Kunden normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når Kunden har gennemført betalingen og modtaget sin faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop.

Ved køb af abonnement giver Kunden sit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder, at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt og abonnementet derved er i brug. Dette gælder alle digitale produkter (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar). 

Kunden har mulighed for at indsende en skriftlig klage over sit køb til kontakt@anjaenggren.dk, og klageretten er på 2 år fra betalingsdatoen.

 

Support, udvikling og konsulentbistand

 1. Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til Anja Enggren vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand (med klip eller efter timedebitering), medmindre henvendelse kan henføres til opgaver/supportsager, hvorom der mellem Kunden og Anja Enggren udtrykkeligt er indgået anden aftale.
 2. Betalbar bistand afregnes pr. påbegyndt klip for klippekortaftaler eller pr. påbegyndt kvarter hvis Anja Enggren accepterer at arbejde uden klippekortaftale.
 3. Henvendelser vedrørende priser, gratis afklarende samtale, anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand, betragtes dog ikke som betalbar bistand.
 1. 4. Kørsel afregnes pr. påbegyndt kilometer i henhold til statens kilometersatser. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden. Anja Enggren skal orientere Kunden om forventede rejseomkostninger, som estimeres forud for arbejdets påbegyndelse.

Leveringsaftale

 1. Vilkårene for Anja Enggrens leveringsaftale for B2B ydelser fremsendes til kunden sammen med tilbud og faktura.

Klippekort

 1. Klippekort faktureres ved oprettelsen med betalingsfrist netto 8 dage.
 2. Klip fra klippekort kan bruges til betaling af den konsulentbistand som Anja Enggren tilbyder.
 3. Hvert klip svarer til 1 time. Bistand ydet under klippekortordningen registreres og afregnes (klippes) pr. påbegyndt time.
 4. Alle klippekort udløber en rum tid efter faktureringsdato afhængig af klippekortets størrelse. Udløbsdato fremgår på Anja Enggrens hjemmeside.
 5. Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
 6. Anja Enggren administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.
 7. Kunden kan se forbrug samt se den nuværende saldo på klippekortet via det anvendte system, som Kunden har adgang til.
 8. Hardware samt andre udgifter til 3. part er ikke omfattet af klippekortordningen og skal betales af Kunden ved levering eller ved modtagelse hos Anja Enggren, hvilket vil fremgå af Anja Enggrens tilbud.

Reaktionstid for klippekortaftaler

 1. Det garanteres, at Anja Enggren iværksætter arbejde eller vender tilbage med en forventet tidsplan på afleverede opgaver indenfor 2 hverdage efter opgavens modtagelse.
 1. Anja Enggren behandler og modtager opgaver fra mandag til fredag mellem 9:00 – 16:00, bortset fra helligdage.
 2. På hverdage i tidsrummet 16:00 – 9:00 samt lørdage, søndage og helligdage behandles opgaver kun efter aftale.
 3. Akutte sager, dvs. sager, hvor reaktionstiden skal være mindre end 2 hverdage efter modtagelsen af opgaven, behandles efter aftale og til 200% takst.
 1. Konsulentydelser ydes til Anja Enggrens til enhver tid gældende timepris inden for tidsrummet 9:00 – 16:00 på hverdage.
 1. Konsulentbistand, der ydes til Kunden på Kundens foranledning uden for ovennævnte tidsrum, sker til forhøjet timepris/mod et tillæg på +50% af den gældende timepris. Dette gælder tillige, hvis kunden henvender sig uden for ovennævnte tidsrum, og Anja Enggren besvarer henvendelsen.
 2. Bistand afregnes pr. påbegyndt time.
 3. Bistand hos Kunden eller på en af Kunden anvist lokalitet afregnes ligeledes per påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når konsulenten træder ind ad døren og sluttidspunktet er, når konsulenten forlader lokaliteten.
 4. Anja Enggren kan kræve forudbetaling fra Kunden eller depositum, inden arbejdet iværksættes. Anja Enggren skal informere Kunden om dette, inden arbejdet iværksættes/anmodning om konsulentbistand accepteres.

Rettigheder

Alle rettigheder til kurser, uddannelser, workshops, events, foredrag samt digitale produkter tilhører Anja Enggren. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.

Anja Enggren forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter og/eller afbryde et hvert samarbejde, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Produkter, der købes, er udelukkende henvendt til Kunden personligt og/eller Kundens virksomhed, og kan ikke overdrages til en anden virksomhed eller privat person. Enhver form for videregivelse af produktet/produkterne er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for Kunden, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis Kunden ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Det er Kundens ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved Anja Enggren inkluderer med mindre andet aftales 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Købte online-produkter kan downloades max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Anja Enggren. Kunden er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at Kunden må høre dem privat, udskrive worksheets/arbejdsark og e-bøger, men Kunden må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Anja Enggrens online-produkter.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til formidling via undervisning og foredrag samt til behandling og samtaleforløb uden forudgående tilladelse.

 

Forbehold og ansvarsfraskrivelse:

Anja Enggren tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.
Desuden tager Anja Enggren forbehold for at måtte melde afbud pga. evt sygdom eller andre pludseligt opståede begivenheder, som kræver et afbud fra Anja Enggrens side.
Desuden tager Anja Enggren forbehold for Kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og undervisningen.

 

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Anja Enggren kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

 

Disclaimer

Anja Enggren skriver og bruger og underviser i den viden, vi har lært på vores mange uddannelser og kurser, og om vores personlige betragtninger og erfaringer, og det skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

 

Persondatapolitik

Vi foretager registrering af Kundens personoplysninger med det formål, at kunne optage Kunden på et af vore kurser/uddannelser/konferencer. Personoplysningerne registreres hos Anja Enggren og opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer Kundens kortoplysninger krypteret. Det betyder at uvedkommende ikke kan aflæse Kundens kortnummer eller andre informationer under transaktionen med Nets. Oplysninger afgivet til Anja Enggren videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen følsomme oplysninger.

Som registreret hos Anja Enggren har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har Kunden efter persondataloven og henvendelse i den forbindelse rettes til Anja Enggren på mail kontakt@anjaenggren.dk.

 

Anja Enggren

Kollerød Bygade 30

3450 Allerød

Tlf. +45 61604530

kontakt@anjaenggren.dk

 

Scroll to Top