INDIVIDUELT sorgFORLØB i SORGBEARBEJDNING

Sorgforløbet
Hel DIT HJERTE OG LEV DIT LIV

Hel dine tab og sorger i sorgforløb

Drømmer du om at hele og bearbejde dine tab og sorger og dermed give plads til fornyet energi og livslyst? Ønsker du at lette smerten og lære at leve med sorgen, så den ikke overskygger og står i vejen for dit liv? 

Dødsfald, skilsmisser, separationer og andre tab er smertelige og kan føles uoverskuelige at stå alene med. Mange har samtidig følelsen af, at omgivelserne ikke forstår, hvad det er for en sorgproces, man går igennem. 

Tab og sorg handler om, at man har mistet noget, der er betydningsfuldt for én. Ikke kun det man har mistet her og nu, men også at man har mistet en del af sine drømme, håb og forventninger til fremtiden. Det er normalt og naturligt at gå igennem relationen/forholdet og finde ting, som vi ville ønske havde været bedre eller anderledes. Ting vi ønsker, vi havde sagt eller ikke sagt. Ting vi ønsker, at den anden havde sagt eller ikke sagt. Sorgen forbliver uforløst, så længe vi har følelsen af, at vi mangler at kommunikere noget, uanset om det er til en død eller levende relation. 

Uforløst sorg kommer næsten altid af, at noget af følelsesmæssig natur ikke er kommunikeret. For at hele sorgen over et tab må vi derfor sætte ord på vores følelser og kommunikere disse. 

Sorgbearbejdning hjælper dig med at bearbejde og forløse smerten og sorgen over dine tab. Erfaringer viser, at du da kan forsone dig med det, som er slut og finde fred med det, hvilket er vejen til ny energi og livslyst.

 

Jeg fik mine forventninger indfriet til fulde og oplevede forløbet som meget lærerigt - både generel læring om sorg og hvad de enkelte "sorg episoder" i mit liv har betydet. Anja giver plads, er rolig og empatisk - jeg kan ikke forestille mig en bedre coach/rådgiver til netop et sorgforløb.

Jeg satte stor pris på det strukturede forløb, at jeg kunne dele mørke tanker uden dårlig samvittighed, og at jeg kunne græde og alligevel forlade en session i ok tilstand og fortsætte mit liv. Anja, du var en kæmpe hjælp i en meget svær tid i mit liv, hvor jeg virkelig var i tvivl, om jeg kunne komme ud af min dybe tristhed.

Hvordan ser sorgForløbet ud?

I det individuelle sorgforløb får du mulighed for at undersøge, opdage og hele dine tab og sorger i dit eget tempo nænsomt guidet af en sorgspecialist. Din helingsproces over din sorg er unik og individuel, og vores største fokus er din følelsesmæssige afslutning af smerten på en sikker og meningsfuld måde.

 

Forløbet består overordnet af:

  • 8 samtaler á 1 time
  • Udlevering af bogen Sorgbearbejdning og materialer
  • Hjemmeopgaver og læsning i bogen
  • Nænsom guidning i din helingsproces
  • Sorgbearbejdningsmetoden folder sig ud undervejs i processen
  • Du bestemmer tempoet og kan selv booke dine samtaler online fra gang til gang
  • Du får en metode, du kan anvende resten af livet på andre tab og sorger

Hvad er sorg?

Sorg er en normal og naturlig følelsesmæssig reaktion på en eller anden form for tab. Sorg er alle de ofte modstridende tanker og følelser, som tabene vækker i os. Hvordan tabene opleves er individuelt, men er ofte smertefulde. Sorg relaterer vi tit til dødsfald og skilsmisser. Sorgreaktioner kan dog udløses af en række forskellige tab og forandringer. Eksempler på hændelser og omstændigheder, som også kan udløse sorg, er separationer, forskellige overgreb, relationsproblematikker (til partner, forældre, barn, venner, kollegaer), egen eller andres sygdom, at miste et kæledyr, eller at livet ikke blev, som man havde tænkt sig.

Læs mere om sorg.

Mere inspiration? Se blogindlæg om sorg

Sådan ser sorgforløbet ud

Første del af sorgforløbet handler om at forstå, hvad sorg er og hvilke tab og sorger, der har påvirket dit liv. Vi taler om myter og opfattelser af sorg, som kan være årsag til, at du hænger fast.

Vi taler også om de følelsesmæssige og adfærdsmæssige vaner, som har påvirket din sorgproces. Du vil få indsigt i, hvordan sorgen har påvirket dig følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt, psykisk, fysisk og socialt.

Anden del af sorgforløbet handler om, hvad følelsesmæssig ufuldstændighed betyder, og hvordan en ufuldstændig relation og oplevelse kan tynge dit liv. At de uafklarede følelser giver dig følelsen af at hænge fast, så du ikke er i stand til at bevæge dig fremad på en sund og meningsfuld måde.

Du vil lære, hvordan du følelsesmæssigt afslutter relationer/forhold til mennesker, som er døde, som har såret dig eller andre omstændigheder, som du ønsker at give slip på for at gøre plads til noget bedre.

anja enggren stresscoaching sorgrådgivning

sorg er en normal og naturlig reaktion på et tab

Måske oplever du nogle af eller alle nedenstående reaktioner på sorg, som alle er helt normale og naturlige sorgreaktioner:

Sorgforløb - Hel dit hjerte og smerten

Smerten og følelserne forårsaget af tab og sorg, kan paralysere os, hvis vi ikke gør noget for at hele vores hjerte. Derfor er min varme anbefaling, at du tager det første skridt mod heling og mere livslyst ved at gøre noget ved din smerte i dag.

Jeg er specialiseret i sorgrådgivning. Min indgangsvinkel er fokuseret på hjertet, følelser og handling. Jeg anvender den evidensbaserede sorgbearbejdningsmetode The Grief Recovery Method™ og tager samtidig afsæt i min sorgrådgiveruddannelse.

Metoden er en struktureret og handlingsorienteret måde at klæde dig på, så du følelsesmæssigt kan hele den smerte dit tab forårsager af en ofte ikke fuldbyrdet kommunikation i relationen, således at du bliver i stand til at leve dit liv med tabet og sorgen.

Læs mere om metoden.

Læs om sorgrådgiver Anja Enggren

anja enggren søvnvejleder
Anja Enggren - sorg samtaler

VIRKSOMHEDER

Hjælp din medarbejder med at vende tilbage til arbejdspladsen

Læs om sorgrådgivning til virksomheder

Anja Enggren - sorg samtaler

Hel dit hjerte og lev dit liv

Lær ar bearbejde tab og sorg og giv plads til fornyet energi og livslyst

Læs om gruppeforløb

Almindelige misforståelser om sorg

En række myter om sorg er næsten universelle, og de fleste kan relatere til dem. De fleste af os er opvokset med dem, hvorfor de har påvirket os gennem livet uden af være hjælpsomme.

#Myte 1 – Du skal ikke være ked af det

Selvom sorg og alle associerede følelser er helt normale og naturlige, har vi fået at vide mange gange, at vi ikke skal føle, det vi føler. At have det dårligt er en normal reaktion på et tab, og det er vigtigt, at vi giver os selv lov til at give plads til vores følelser uden at behøve at dække over eller skjule dem. Desværre skjuler mange deres sorg. Også på arbejdspladsen. 

#Myte 2 – Erstat dit tab

Relationer til familiemedlemmer, ægtefælle, børn, venner og selv vores kæledyr kan ikke erstattes eller udskiftes. Vi kan ikke erstatte et tab ved at blive gift igen, få flere børn, få nye venner eller købe et nyt kæledyr. Det er vigtigt, at du skaber rum til din sorg og fuldbyrder din relation, som sluttede, for at kunne fortsætte dit liv på bedst mulige vis.

#Myte 3 – Sørg alene

Mange sørgende har tendens til at isolere sig ud fra den forkerte antagelse, at ”vi ikke vil bebyrde andre med vores følelser”. Sandheden er, at når vi oplever gode nyheder, vil vi straks dele dem med vores nære og kære i vores liv. Det samme gør sig gældende, når vi modtager dårlige nyheder. Det første instinkt er, at vi ønsker at fortælle det til nogen. At kommunikere sandheden om, hvordan du har det, er det bedste, du kan gøre for dig selv, når du sørger.

#Myte 4 – Tiden Læger alle sår

Når vi har mistet, hører vi ofte udtryk som ”det tager sin tid” eller ”tiden heler”. Disse antagelser giver os falsk håb om, at vi bare skal læne os tilbage og vente, og så bliver det hele bedre. Men når mennesker har ventet 30, 40 og 50 år på, at deres smerte går væk, er 50 år stadig ikke nok. Sandheden er, at tiden i sig selv ikke heler din følelsesmæssige smerte. Det er de handlinger, du foretager dig i den tid, der gør forskellen.

#Myte 5 – vær stærk for andre

Når vi sørger, har vi tendens til at skjule og minimere vores smertefulde følelser med håbet om, at det ikke vil påvirke de mennesker, vi har omkring os. Problemet med at ”virke stærk” er, at det uforsætligt sender en besked til andre om, at også de skal være stærke. Det mest hjælpsomme du kan gøre overfor andre er at være ærlig. Ved at fortælle sandheden om, hvordan du har det, giver du andre tilladelse til, at de kan gøre det samme.

#Myte 6 – Hold dig i gang

Efter et tab hører vi ofte ”bare hold dig i gang”. Ideen er selvfølgelig, at vi kan distrahere os selv med en række aktiviteter og begrave os i arbejde, så endnu en dag efter tabet er gået, og med tiden går smerten vel over. Dette fører ofte til fysisk og følelsesmæssig udmattelse og hjælper os kun med at undgå vores sorg. Den sande heling kommer kun, når du er klar og villig til at gå gennem smerten for at kunne lægge den bag dig.

Scroll to Top

Ønsker du at finde fodfæste i livet med sorg?

Sorg kan tynge og stå i vejen for vores liv.

Få adgang til webinaret om sorgbearbejdning “Hel dit hjerte og lev dit liv”

og få indsigt i, hvordan du kan bearbejde sorg og lære den at kende, så du igen mærker livslyst og glæde. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om sorg, sorgbearbejdning, nyheder og kurser – nul spam.