Genfind glæden i dit liv
Få overskud, energi og glæde

Hvem er jeg?

Jeg hedder Anja Enggren, og jeg har startet min egen virksomhed for at gøre en forskel for mine medmennesker. Som stresscoach og livsmentor hjælper jeg mennesker med at genfinde glæde, energi og overskud i deres liv – specielt efter stress og kræft. Jeg bruger min egen livshistorie og erfaring kombineret med en faglig værktøjskasse, og jeg oplever, at det er et godt udgangspunkt for et tillidsbaseret samarbejde. Som forfatter af bogen ”Bliver jeg glad igen” tog jeg selv for godt 10 år siden vigtige skridt til at finde mig selv i en ændret virkelighed.

Nedenfor finder du en beskrivelse af de enkelte forløb, som kan hjælpe dig at genfinde glæde, energi og overskud og ikke mindst fodfæste, så du står stærkt og lever et bevidst liv. 

Hvordan hjælper jeg dig?

Min værktøjskasse er fyldt op med redskaber og metoder opbygget gennem en lang livserfaring og erhvervskarriere i nogen af Danmarks største virksomheder, senest Novo Nordisk, HR. Fra diverse uddannelser, kurser og certificeringer plukker jeg de værktøjer, der giver mening for den enkelte. Alle forløb er naturligvis individuelle og tager udgangspunkt i dig.

 

anja enggren

nærvær - empati - rummelighed

mine styrker

Hos mig møder du nærvær, empati og rummelighed. Det er vigtige egenskaber i mødet med et andet menneske, som jeg hjælper og støtter i en proces. Et tillidsfuldt rum er altafgørende og ved at lytte til både det verbale og det nonverbale, fornemmer jeg, hvad der skal til for at hjælpe dig på vej i dit liv. 

Mine egne bump på vejen, har jeg vendt til styrker. Det er mine bump, der motiverer mig til at leve et godt og glad liv – hver dag. Det kan jeg også hjælpe dig med. Jeg har selv været pårørende til kræftsyg. Jeg har mistet min mand og bearbejdet mit tab og min sorg. Jeg har i samme periode oplevet stress, og alligevel fået min datter igennem hendes sorg. Og jeg har selv været kræftsyg i kortere periode. 

Efter gentagne gange med stress og en fornemmelse af, at jeg igen var på vej ud over kanten, syntes jeg, det var på tide at prøve noget nyt og få ændret de gamle dårlige vaner. Jeg oplevede Anja som en indlevende modspiller - og bestemt også medspiller. Hun har været god til at sætte problemerne i perspektiv, og jeg har haft rigtig mange AHA-oplevelser. Hun har været rigtig dygtig til at skubbe til mig, nogle gange også provokere, og for det meste lod hun mig selv gøre arbejdet. Jeg kom og kunne dårligt nok kunne fortælle om mig selv uden at knække over i tårer, og gradvist åbnede en større og større verden omkring mig. Det føles som en knude, der langsomt er bundet op. Jeg har lært at stoppe op og få styr på mine tanker. Når jeg er presset, har jeg nu større selvindsigt og kan stoppe op og tænke over, hvad der sker og få "den" parkeret. Generelt har jeg fået mere selvindsigt. Jeg er ikke længere flov over mine "dårlige" sider og i takt med, at de nu er synlige, kan jeg rent faktisk gøre noget ved dem. Jeg prøver at træde et skridt tilbage - observere situationen og trække vejret. Det sidste er det allervigtigste, og det føler jeg kommer af sig selv - efterhånden. Jeg har jeg allerede anbefalet Anja til andre. Alle fortjener at få gjort noget ved deres stress. Jeg har været til psykolog - som bare syntes, at det var synd for mig. Jeg havde brug for værktøjer til at komme videre, og det føler jeg, at jeg har fået.

Lone Rytter

Som beskrevet ovenfor har jeg selv været der. Jeg ved, hvad du taler om. Jeg forstår din frustration og fortvivlelse. Jeg kan sætte mig ind i dine tanker og følelser og forstår, hvad du går igennem. Jeg oplevede selv ikke at kunne finde glæden i mit liv. Den dybtfølte glæde var væk. Jeg kunne frembringe den glimtvis, men det var aldrig varigt eller dybfølt Og det, jeg før syntes var vigtigt, var nu ligegyldigt. Men jeg rejste mig og genfandt glæden.  

Måske længes du efter ”dit gamle liv”. Det er naturligt, fordi det var der, du sidst var glad. Men ofte oplever jeg, at prioriteter og værdier ændrer sig efter et forløb som pårørende og kræftramt, og jeg kan hjælpe dig med at genfinde dig selv, lære dig at blive bevidst om, hvad der er vigtigt for dig samt give dig håb og glæde tilbage i dit liv. Og med det følger drømme og konkrete planer for, hvordan du kan udleve dem.

Hvordan jeg hjælper dig
-og baggrunden for mine forløb

Genfind glæden

genfind glæden i dit liv - for pårørende og tidligere kræftramte

Min egen erfaring som pårørende og kræftramt er, at så længe du er i systemet, får du den hjælp og behandling, du har brug for. Så snart du er ude af systemet, som raskmeldt eller pårørende, bliver du hjemsendt uden “genoptræningsplan” for, hvordan du kan bearbejde den fysiske og mentale belastning, det er at gennemgå et kræftforløb. Hvordan skal jeg træde de første skridt? Hvordan forholder jeg mig til mit ”nye” liv? Og hvordan vil jeg leve fremadrettet? Og bliver jeg glad igen?

Mit første skridt for at hjælpe andre, som stod i samme situation som mig, var at udgive bogen ”Bliver jeg glad igen?” Når kræft rammer en ung familie. Bogen jeg selv manglede. Men jeg savnede også et forløb, eller nogen der kunne tage mig i hånden og støtte mig i min proces og udvikling mod at genfinde glæden. Det er det forløb, jeg nu tilbyder. 

Genfind glæden i dit liv
- og forebyg stress

Via mine tidligere jobs i store danske virksomheder har jeg oplevet for mange kollegaer blive syge af stress. Min oplevelse er, at alle i dag kender en eller flere kollegaer eller venner, der har været eller er stressramt. 

Et gennemgående tema hos de mennesker, jeg har stresscoachet og rådgivet, har været, at de glemmer at prioritere og passe på sig selv. 

Selvfølgelig er det individuelt og langt mere kompliceret at være stressramt, men du står stærkere og mere balanceret, hvis du forstår vigtigheden af at vise omsorg for dig selv. Du kan ikke være noget for andre, hvis du ikke selv har det godt, og lever i overensstemmelse med dine værdier og ønsker til livet. 

Jeg vil med dette forløb lære dig, at du er den vigtigste i dit liv. Når du er bevidst om det, står du stærkt i dig selv, du tager dig selv alvorligt, og du kan sige fra uden dårlig samvittighed. Det er et godt fundament til at undgå stress.

Du er den vigtigste i dit liv
Nøglen til forandring

din vej ud af stress - genfind glæde, energi og overskud

35.000 er årligt syge med stress i Danmark. Det har store konsekvenser for den stressramte, men også for familien, samlever, børn og kollegaer. Jeg har set nære kollegaer og ledere blive syge af stress. Og jeg har oplevet vigtigheden af at sætte ind så tidligt som muligt for at undgå alvorlig stress. 

Selv oplevede jeg en voldsom overbelastning og stressreaktion, da jeg bearbejdede min sorg, hvilket endte med, at jeg måtte tage 4 måneders orlov, da en sygemelding med stress eller sorg for 15-16 år siden, ikke var almindeligt. Så noget er der sket de seneste år. Vi taler mere om stress, de fleste kender nogen, der har eller har haft stress, og de fleste har også selv mærket symptomer på stress, desværre. 

Min egen erfaring og 2 stresscoachuddannelser er mit fundament for at hjælpe og guide dig ud af stress i et forløb, hvor du lærer at bryde gamle mønstre og vaner, så du også fremadrettet ved, hvordan du undgår at få stress igen. Stresscoaching er ikke en hurtig løsning på et problem. Det handler om over tid at lære at leve sit liv på en ny måde, hvor du prioriterer og passer på sig selv og langsomt vender tilbage til et liv med energi, glæde og overskud.

Faglig Baggrund

Udover mangeårig erhvervserfaring fra store danske virksomheder har jeg løbende suppleret min uddannelse med relevante kompetencer:

Jeg er certificeret stresscoach fra Forebyg Stress, som er den førende stresscoachuddannelse i Danmark v/Bjarne Toftegaard. Konceptet anvendes i nogle af Danmarks største virksomheder. Konceptet er også en del af forskningsprojektet IBBIS, som handler om at få stresssygemeldte borgere tilbage i arbejde. Forskningsprojekt viser, at stresscoaching, som tilbyder konkrete værktøjer til at håndtere hverdagen, ofte er mere effektivt end almindelig psykologhjælp. 

Drømmer du om en hverdag med glæde, energi og overskud?

Få hjælp her og nu. Start i dag.

Få gratis adgang til et inspirationsunivers af lydfiler, guides og videoer til at hjælpe dig med at tage de første skridt mod at få det bedre. 

Du tilmelder dig samtidig nyhedsbrevet primært vedr. stress, sorg og søvn – nul spam.