Genfind glæde og fodfæste i dit liv
Få professionel sorgrådgivning
Du kommer ikke gennem en sorg. Du lærer at leve med din sorg.

Efterladt og i sorg?

Sorg er et udtryk for, at du har mistet en relation, måske én du elskede. Du kommer dig ikke over sorg, men du kan lære at leve dit liv med tabet. 

Sorgbearbejdelse handler om at hele og genopbygge sig selv, og ofte som et forandret menneske med nye perspektiver på livet.

Det kan være svært at finde fodfæste i dit nye liv. Og du behøver ikke gøre det alene. Få hjælp til at mestre din sorgproces, så du igen kan finde glæde i livet. 

Professionel hjælp og et møde med et andet menneske, jeg kunne spejle mig i, blev min løftestang til at håndtere min sorg. Den samme professionelle hjælp kan jeg tilbyde dig. Du vil blive mødt i øjenhøjde med empati og omsorgsfuld rådgivning. 

 

Pige i sorg
girl-1469749_1280

Et omsorgsfuldt

sorgforløb

Et sorgforløb vil altid tage udgangspunkt i dig, og der hvor du er lige nu. 

Et sorgforløb handler om…

  1. At få indsigt og forståelse for følelser, tanker og reaktioner
  2. At tale om tabet i et fortroligt rum
  3. At forstå sorgprocessen som en naturlig proces
  4. At få redskaber og vejledning til at håndtere og strukturere en ny hverdag
  5. At identificere og mobilisere et støttende netværk
  6. At give rum til at udtrykke tabubelagte følelser som lettelse, skam, skyld og vrede
  7. At blive mødt i øjenhøjde og med forståelse

”Lad ikke sorgen komme i vejen for dit liv. Lev med sorgen, og lad den nære, styrke og berige dit liv, så tabet får mening.

hvordan ser sorgprocessen ud?

to-spors-modellen

Står du midt i en sorg, kan du måske genkende modellen. Dit liv er forandret, men du skal stadig have en hverdag til at fungere. Alt det praktiske omkring dødsfaldet er overstået. Måske var du den, der koordinerede og planlagde bisættelsen, og derfor var optaget af det for en stund. Men nu banker hverdagen på døren. Følelserne larmer måske også lidt mere, men du kan ikke holde ud eller rumme at være i dem hele tiden, og derfor er arbejdet, sociale arrangementer, haven, sport, fritidsinteresser eller nye hylder i køkkenet noget, du finder frirum i. 

Og det er præcis det ovenstående proces symboliserer. Vi bevæger os ofte imellem den tabsorienterende og den reetablerende proces, hvor vi i den tabsorienterende bearbejder vores sorg og i den reetablerende forholder os til de forandringer, tabet har forårsaget. 

For nogen sørgende er sorgprocessen forlænget eller kompliceret. Det kan afhænge af mange faktorer. Når sorgprocessen er kompliceret vil det ofte vise sig ved, at den tabsorienterende proces bliver for overvældende, og at den sørgende ikke forholder sig til eller undgår den reetablerende proces. 

Drømmer du om en hverdag med glæde, energi og overskud?

Få hjælp her og nu. Start i dag.

Få tilsendt 3 gratis videoer til at genfinde glæden i dit liv. 

Herefter modtager du inspiration til at tage de næste skridt mod at genfinde glæde, energi og overskud.