Privatlivspolitik

Persondatapolitik hos anjaenggren.dk

Sådan behandler jeg dine personoplysninger.

Hos mig vil du opleve et trygt og fortroligt rum

I anjaenggren.dk ønsker jeg, at du altid har tillid til mig, når du udleverer dine personlige oplysninger i forbindelse med coaching, samtaler og hold. Derfor kan du i denne persondatapolitik se, hvordan jeg håndterer dine personlige data.

Hvilke oplysninger indsamler jeg?

Jeg indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige, og jeg behandler altid oplysningerne efter gældende love og regler.

I anjaenggren.dk behandler jeg følgende kategorier af oplysninger:

  • Kontaktoplysninger
  • Oplysninger om abonnementer på nyhedsbreve
  • Oplysninger om, hvilke produkter og ydelser, du har købt
  • Personlige oplysninger, som du oplyser i forbindelse med coaching og andre samtaler

Hvor og hvordan indsamler vi oplysningerne?

Oplysningerne får jeg direkte fra dig.

Derudover indsamler jeg oplysninger via cookies, e-mails, telefonisk kontakt, face-to-face samtaler og sociale medier.

Specielt om personfølsomme oplysninger via hjemmeside eller mail

Send ikke personfølsomme oplysninger – herunder helbredsoplysninger – da jeg ikke kan garantere, at jeg systematisk er i stand til at slette dem. Jeg sletter dog altid data, hvis du henvender dig direkte til mig.

Formål med behandling af dine oplysninger

Dine oplysninger vil ikke blive anvendt i salgsøjemed. Det vil sige, at de ydelser, du køber hos mig, altid vil komme i stand, fordi du har henvendt dig direkte.

Hvem modtager oplysningerne?

Anjaenggren.dk videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Hvor lang tid gemmer jeg dine oplysninger?

Anjaenggren.dk har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at jeg løbende sletter oplysninger, når de ikke længere har et sagligt formål f.eks. i forbindelse med et coachingforløb.

De almindelige sletteregler er:

Coachingnotater sletter jeg senest 6 måneder efter coachingforløbet er afsluttet.

Behandling hos databehandlere

Anjaenggren.dk benytter eksterne databehandlere, herunder udbydere af software, hosting, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

  • Du har ret til indsigt i de oplysninger, jeg opbevarer om dig.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger. 
  • Du kan også kræve, at jeg korrigerer eller sletter oplysningerne. Jeg sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er i forløb hos mig.
  • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med anjaenggren.dk’s behandling af dine oplysninger, kan du klage til datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Tlf. 33193200, mail dt@datatilsynet.dk , hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontakt Anja Enggren

Anja Enggren, Kollerød Bygade 30, 3450 Allerød er dataansvarlig.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på kontakt@anjaenggren.dkeller ringe 6160 4530.

Scroll to Top