sorgfaser

Sorgfaser – 5 eller 7?

Sorgfaser - 5 eller 7?

Sorg er en naturlig reaktion på et betydningsfuldt tab i vores liv. Det er en følelsesmæssig proces, der kan påvirke os på forskellige måder og meget individuelt. Der er blevet sagt og skrevet meget om sorgens faser, men hvor mange faser er der egentlig? Er det fem eller syv? Eller måske en helt anden mulighed? Læs videre og bliv klogere på sorgprocessen, som vi forstår den i dag.

Sorgens 5 faser

De fem faser af sorg, som Elisabeth Kübler-Ross beskriver i hendes bog “On Death and Dying,” er:

 1. Fornægtelse: Den første reaktion er ofte fornægtelse. Det er svært at acceptere, at tabet virkelig er sket, og mange mennesker beskriver tilstanden som en ”osteklokke”, en parallel surrealistisk verden.
 2. Vrede: Når virkeligheden begynder at synke ind, kan sorg ramme i form af vrede. Mennesker kan føle sig vrede over tabet og følelsen af uretfærdighed over for den situation, de befinder sig i.
 3. Forhandling: I dette stadie søger folk ofte efter måder at genvinde kontrol eller rette op på situationen. De kan prøve at forhandle med sig selv eller med højere magter i et forsøg på at få tingene til at gå tilbage til, hvordan de var før tabet.
 4. Depression: Når forhandlingerne ikke lykkes, kan følelsen af ​​magtesløshed og tristhed overtage. Mennesker kan opleve dyb depression og sorg over tabet.
 5. Accept: Endelig kommer acceptfasen, hvor man begynder at acceptere virkeligheden af tabet og begynder at genopbygge ens liv uden den tabte person eller ting.

7 sorgstadier

Mens Kübler-Ross’s model er den mest kendte, er der også andre modeller, der inkluderer flere stadier. Nogle forskere har udvidet antallet af sorgstadier til syv, hvilket inkluderer:

 1. Chok og nægtelse: Som med Kübler-Ross’s model begynder sorgprocessen med chok og nægtelse.
 2. Smerter og skyld: Dette stadie indebærer en dyb følelse af sorg og skyld, hvor personen kan begynde at tænke på, hvad de kunne have gjort anderledes for at forhindre tabet.
 3. Vrede og vrede: Ligesom i Kübler-Ross’s model oplever folk i dette stadie intense følelser af vrede og vrede over tabet.
 4. Depression og isolation: Dette stadie involverer en dyb tristhed og følelse af isolation, hvor personen kan trække sig tilbage fra andre og føle sig ensom.
 5. Forhandling og håb: I dette stadie søger personen ofte efter måder at forhandle med sig selv eller andre for at finde håb i en ellers håbløs situation.
 6. Acceptance: Som med Kübler-Ross’s model kommer acceptfasen sidst, hvor personen begynder at acceptere virkeligheden af tabet og begynder at genopbygge deres liv.
 7. Tilpasning: Dette sidste stadie indebærer at tilpasse sig det nye normale efter tabet og finde mening og formål igen.

De 5 sorgfaser

Igennem tidens løb er det blevet debatteret, hvorvidt sorgfaserne virkelig kan opdeles i en bestemt rækkefølge. Nogle eksperter hævder, at sorgprocessen ikke er lineær og kan variere meget fra person til person. Derfor kan det være mere hensigtsmæssigt at betragte sorgfaserne som en slags ramme snarere end som en fast sekvens af trin, som alle skal gennemgå på samme måde.

Uanset om man læner sig op af 5 eller 7 sorgfaser, så er det en lineær proces, som mange sørgende ikke kan genkende sig selv i. Når jeg med mine sorgramte klienter derimod taler om To-spors-modellen, er der en helt anden genkendelse.

To-spors-modellen

Den nyeste tilgang til sorgprocessen er udviklet forskerne Margaret Stroebe og Henk Schut og kaldes to-spors-model eller to-proces-modellen. Denne model ser på sorg som en pendulering mellem to parallelle processer: den tabsorienterede og den reetablerende proces.

to-spors-modellen sorgrådgiver anja enggren

De parallelle spor

Den tabsorienterede proces

Den første del af to-spors-modellen fokuserer på den tabsorienterede proces. Dette omfatter de følelser og reaktioner, der opstår som følge af tabet af en nær og kær eller noget andet betydningsfuldt i vores liv. Denne proces kan omfatte sorg, vrede, forvirring og tristhed. I denne proces er det almindeligt at opleve en følelse af tomhed eller en følelse af, at livet ikke længere har nogen mening uden den tabte person eller ting.

Den reetablerende proces

På den anden side fokuserer den reetablerende proces på at genopbygge vores liv efter tabet. Dette kan omfatte at finde nye måder at håndtere dagligdagen på, forholde sig til ændrede relationer, opbygge en ny identitet og finde mening og formål igen. I det hele taget at finde fodfæste i et forandret liv. Selvom denne proces kan være vanskelig og smertefuld, er den også afgørende for at lære at leve livet med sorgen igen.

 

De to processer arbejder sammen for at hjælpe den sørgende person med at komme igennem sorg og genopbygge deres liv.

 

Fordelene ved to-spors-modellen

En af fordelene ved to-spors-modellen er, at den anerkender den kompleksiteten og dynamikken i sorgprocessen. Ved at se sorg som pendulering mellem den tabsorienterede og reetablerende proces, kan denne model hjælpe med at forklare, hvorfor nogle mennesker kan vende tilbage til deres daglige liv relativt hurtigt efter et tab, mens andre kæmper i længere tid. Det afhænger naturligvis af mange ydre og indre faktorer, bl.a. hvilken relation og tilknytning vi havde til den eller det, vi har mistet.

 

Uanset hvilken model der anvendes til at forstå sorg, er det vigtigt at huske, at sorg er en individuel og personlig oplevelse. Der er ingen rigtig eller forkert måde at sørge på, og det er vigtigt at give plads og tid til dem, der oplever det. Ved at forstå de forskellige tilgange til sorg kan vi bedre støtte dem, der går igennem denne vanskelige proces og hjælpe dem med at genopbygge deres liv efter tabet – både i privatlivet og i arbejdslivet.

 

Ønsker du hjælp til at bearbejde din sorg? Læs mere om sorgforløb

Ønsker du at tilbyde hjælp til din medarbejder i sorg? Læs mere om sorgrådgivning.

Du er altid velkommen til en gratis afklarende samtale. 

Bedste hilsner

Anja Enggren

At forstå sorgens faser kan hjælpe os med bedre at forstå og støtte dem, der går igennem denne vanskelige proces. Uanset antallet af faser er sorg en naturlig del af det at være menneske, og det er vigtigt at give plads og tid til dem, der oplever det.

FAQ

Er det normalt at hoppe over nogle sorgfaser?


Ja, det er helt normalt at hoppe over eller snarere pendulerer imellem processerne. Sorgprocessen kan være meget individuel.

Hvor lang tid tager det normalt at komme igennem sorgens faser?

Man kan ikke sætte tid på sorg. Sorg tager den tid, sorg tager for den enkelte. Nogle oplever, at sorgen opleves lettere inden for kort tid. Andre beskriver, at de altid bærer sorgen med sig, men lærer at leve med den.

Hvordan kan man støtte nogen gennem sorgprocessen?

Det er vigtigt at vise medfølelse, lytte og være til stede for den sorgramte person uden at presse dem til at føle sig anderledes, end de gør. Vær et hjerte med to store ører.

 

Kan man opleve sorgfaser for noget andet end tab af en elsket?

Ja, sorg kan være en reaktion på enhver form for tab af nogen eller noget betydningsfuldt i ens liv. Tab kan også opstå som tab af helbred, job, frihed og tryghed mv.

Hvad er forskellen mellem sorg og depression?

Selvom sorg og depression kan dele nogle ligheder, som f.eks. tristhed, kan sorg ofte ses som en naturlig reaktion på et tab, mens depression er en mere vedvarende tilstand af tristhed og håbløshed, der kan kræve professionel hjælp.

DEL DETTE INDLÆG
ANDRE INDLÆG
Scroll to Top