Supplerende kursus til tillidsvalgte - sorg på arbejdspladsen - sorgrådgiver anja enggren

Sorg påvirker arbejdsmiljøet – for tillidsvalgte

Fra første række har du formentlig som tillidsvalgt mødt kollegaer i sorg og livskrise. Måske er du klædt på til at håndtere stressramt kollega. Mon det samme er gældende, når din kollega står i stor sorg. Ved du, hvordan du hjælper bedst? Desværre har efterladte ofte svære kår på arbejdspladsen. Nogle møder tabu og berøringsangst, andre møder manglende forståelse, ofte fordi viden om sorg og håndtering af samme er mangelfuld. Du får derfor serveret 3 gode grunde til, at du som tillidsvalgt skal sætte sorg på landkortet. Du kan gøre en stor forskel for både dine kollegaer og virksomheden. Sorghåndtering handler om bæredygtigt arbejdsmiljø.

1. Sorghåndtering handler om arbejdsmiljø og trivsel

En kollega i sorg har fået vendt sit liv på hovedet. For de fleste er det eneste normale, de kan holde fast i, deres arbejdsplads. Arbejdspladsen kan for en tid være deres sikre havn, deres anker. Nogle bruger arbejdspladsen som pause for sorgen. Andre har brug for at kunne vise og tale om sorgen. Mestring af sorg er individuelt. Det kan dog være afgørende, at den efterladte bliver mødt med forståelse fra leder og kollegaer. Det kan være af afgørende betydning for den sørgende og dennes reetablering i et forandret liv. Ofte rammes sørgende af dårlig samvittighed i forhold til arbejdspladsen, hvis både forudgående sygdom og dødsfaldet har påvirket deres mulighed for at arbejde.

Det er derfor væsentligt, at arbejdspladsen skaber tryghed omkring arbejdssituationen. Usikkerhed om ansættelsesforholdet vil blot være en ekstra belastning for den sørgende. Skab tryghed, jobsikkerhed og de bedste rammer til, at den sørgende kan vende langsomt tilbage til arbejdslivet.

anja enggren sorgrådgiver

2. Sorghåndtering handler om at forebygge fejl og ulykker

Søvnmangel, koncentrationsbesvær, hovedpine, træthed, udmattelse, apati mv. Er det symptomer, du kan genkende? Formentlig genkender du dem fra stress. Stresssymptomer og sorgreaktioner er et langt stykke af vejen sammenfaldende. De skal dog håndteres forskelligt. Hvad der ikke er forskelligt er, at søvnmangel og koncentrationsbesvær påvirker arbejdet ens, uanset om det skyldes stress eller sorg. Vi er for det meste opmærksomme på, at en stressramt medarbejder ikke skal sidde med det mest komplicerede regneark, stå ved den farlige maskine eller lede flyene ned i lufthavnen. Tænker du det samme om en medarbejder i sorg? Det er naturligvis samme opmærksomhed, vi skal have på en sorgramt kollega. Indgå i tæt dialog om arbejdsopgaver og hjælp leder og kollega til at tilpasse opgaver og ansvar i forhold til tid og ressourcer, medarbejderen magter i en meget belastet tid. 

3. Sorghåndtering handler om at forebygge stress

Hvis de første to punkter ikke bliver opfyldt, kan sorg på længere sigt både ende i fravær, sygemelding og stress. Det handler derfor i høj grad om at bidrage til forebyggelse af at forværre den sorgramtes tilstand. Som stresscoach møder jeg mange mennesker, der ikke er blevet støttet og hjulpet i deres sorg, fordi virksomheder ikke har guidelines for, hvordan sorg skal håndteres. Derfor er det stressværktøjerne, der bliver hevet ned fra hylden. Det kan imidlertid undgås, hvis virksomheden i stedet rummer, støtter og hjælper den sørgende medarbejder langsomt tilbage. Det kræver, at leder, HR og tillidsvalgte har basisviden om sorg, sorgreaktioner, sorgproces samt kan afholde sorgstøttende samtaler og inddrage teamet til også at støtte op. Støt sorgen og forebyg stress.

Vil du gå forrest i arbejdet med sorghåndtering i din virksomhed, kan du læse om sorgrådgivning i virksomheder  kan du både læse om interne workshops eller tilmelde dig åbent kursus for tilllidsvalgte og dermed lade dig inspirere af tillidsvalgte fra andre virksomheder.

Bedste hilsner

Anja Enggren

Sorghåndtering på arbejdspladser handler om socialt ansvar, bæredygtig ledelse, psykologisk tryghed og meget mere. Læs også blogindlægget Sorghåndtering på arbejdet – en del af CSR-politikken

At investere i og implementere en sorgpolitik samt klæde nøglepersoner på i virksomheden er en investering i: Forebyggelse af fejl, ulykker og stress, fastholdelse og tiltrækning af dygtige medarbejdere, branding, trygt arbejdsmiljø, støtte og rammer til ledere, HR og tillidsvalgte og ikke mindst et bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere i livskrise føler sig hjulpet, hvilket resulterer i de meste loyale medarbejdere, du kan få. 

En investering i sorgpolitik er en stor menneskelig og økonomisk gevinst. 

Anja Enggren, konsulent og professionel sorgrådgiver, hjælper virksomheder med at implementere sorgpolitik og uddanner nøglepersoner i virksomheden til at håndtere sorg på arbejdspladsen. 

DEL DETTE INDLÆG
ANDRE INDLÆG
Scroll to Top

Drømmer du om en hverdag med glæde, energi og overskud?

Få adgang til webinaret… 

“Nej tak til stress – Ja tak til bedre søvn” 

og få værktøjer til at komme stress til livs samt gode søvnråd til at optimere din søvn fra i dag. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om stress og søvn, nyheder og kurser – nul spam.

Download miniguide i dag...

…og få konkret viden om sorgreaktioner, sorgprocessen, involvering af kollegaer og den svære sorgsamtale. 

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev målrettet ledere, HR og tillidsvalgte, der ønsker gode råd og viden om sorghåndtering på arbejdspladser. Nul spam.