Anja Enggren - Stresscoach & sorgrådgiver

Sorghåndtering på arbejdet – en del af CSR-politikken

Tab og sorg på arbejdspladsen

Sorghåndtering på arbejdspladsen er essentielt. På enhver arbejdsplads vil medarbejderne komme i kontakt med forskellige udfordringer og livsvilkår, der kan påvirke deres trivsel, arbejdsevne og præstationer. Ingen medarbejder går gennem et arbejdsliv uden bump på vejen. Et af disse bump er sorg, der kan opstå som følge af et dødsfald, en skilsmisse eller andre tab. Som en del af Corporate Social Responsibility (CSR) bør virksomheder håndtere sorgramte medarbejdere og skabe en støttende og medmenneskelig arbejdskultur. Nedenfor følger forskellige bud på, hvorfor det er afgørende at rumme sorg på arbejdspladsen og integrere det som en naturlig del af CSR-politikken. Vi kan ikke længere adskille arbejde og privatliv. Det går hånd i hånd. Privatlivet påvirker arbejdslivet, og arbejdslivet påvirker i høj grad også privatlivet. 

Styrk medarbejdertrivsel gennem støtte og omsorg

At miste en, der har været betydningsfuld i ens liv, er en følelsesmæssig og psykisk belastning. Det kan påvirke en medarbejders mentale og fysiske helbred i en grad, der overrasker dem selv. Når virksomheder rummer, møder og støtter sorg f.eks. med fleksible arbejdstider, sorgrådgivning eller interne ressourcer, der har viden om og kan hjælpe medarbejdere og også ledere med at håndtere sorg og dermed mindske eventuelle negative konsekvenser for deres trivsel, kan det medvirke til at forebygge stress og en langt dyrere langtidssygemelding. Dette skaber en arbejdskultur, der prioriterer medarbejderens trivsel og fremmer en følelse af omsorg og værdsættelse, der ofte belønnes med loyalitet.

Øget medarbejderengagement og tilknytning til virksomheden

Når en virksomhed viser omsorg og støtte over for sorgramte medarbejdere, sender den et klart signal om, at den værdsætter medarbejderne som mennesker og ikke kun som arbejdskraft og brikker i et puslespil. Dette kan føre til øget medarbejderengagement og styrket tilknytning til virksomheden. Når medarbejdere føler sig sete, hørt og hjulpet i svære tider, er de mere tilbøjelige til at være loyale over for deres arbejdsplads og yde deres bedste. Det kan forbedre medarbejdernes motivation og produktivitet på længere sigt. Sker det modsatte, nemlig at medarbejderen bliver skuffet over virksomhedens manglende hjælp, støtte og forståelse, er tendensen, at de skifter arbejdsplads. Igen en dyr løsning for virksomheden og kortsigtet.

Image, omdømme og tiltrækning af talent

CSR-politikken og den måde, virksomheden håndterer sorgramte medarbejdere på, kan have betydelig indflydelse på dens image og omdømme. Når en virksomhed prioriterer medarbejderes trivsel og helbred og støtter dem i livskriser, kan det skabe en positiv opfattelse af virksomheden hos både nuværende og potentielle medarbejdere. Derfor kan sorghåndtering også være en investering i fremtidig rekruttering af dygtige medarbejdere.

csr - sorgpolitik - anja enggren

Reduktion af medarbejderomsætning og omkostninger

Når sorgramte medarbejdere ikke får den nødvendige støtte på arbejdspladsen, kan det føre til en øget risiko for medarbejderomsætning. Manglende håndtering af sorg kan påvirke medarbejderes motivation, engagement og produktivitet negativt, hvilket kan resultere i højere omkostninger for virksomheden i form af rekruttering, oplæring af nye medarbejdere og tabt produktivitet. Ved at implementere og synliggøre, hvordan en virksomhed håndterer sorgramte medarbejdere f.eks. med en sorgpolitik, kan virksomheder mindske risikoen for medarbejderflugt og reducere omkostningerne som følger med.

Opfyldelse af samfundsansvar og etik

CSR-politikken handler ikke kun om at generere økonomisk værdi, men også om at tage et socialt ansvar. Ved at inkludere håndtering af sorgramte medarbejdere som en del af CSR-politikken viser virksomheden sin forpligtelse til at støtte medarbejdernes trivsel og helbred. Det viser også, virksomhedens evne til at være medmenneskelig og empatisk over for deres medarbejdere og samfundet som helhed. Gennem en CSR-politik kan virksomheder bidrage til at skabe et mere bæredygtigt og ansvarsfuldt arbejdsmiljø ved at inkludere en sorgpolitik, som beskriver de nødvendige tiltag, der skal støtte både ledere og sorgramte medarbejdere i en svær situation.

Sorghåndtering er en del af CSR-politikken

Håndtering af sorgramte medarbejdere på arbejdspladsen er en vigtig del af CSR-politikken. Ved at tilbyde hjælp og støtte og skabe en støttende arbejdskultur kan virksomheder styrke medarbejdernes trivsel, engagement og tilknytning til virksomheden. Samtidig kan det bidrage til at opbygge et positivt omdømme og tiltrække dygtige medarbejdere til virksomheden. Derudover kan en omsorgsfuld håndtering af sorg reducere medarbejderomsætning og de omkostninger, der er forbundet hermed. Det handler om forebyggelse af stress og langtidssygemelding. Som en del af virksomhedens samfundsansvar er det afgørende at vise omsorg og støtte over for sorgramte medarbejdere og skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø baseret på medfølelse og empati.

I følge Det Nationale Sorgcenter er hver 10. medarbejder på et hvert givent tidspunkt i sorg. 

Sorgreaktioner er stressbelastninger, der kan sammenlignes med stresssymptomer. De påvirker medarbejderen både psykisk og fysisk og kan påvirke ens trivsel og arbejdsevne på præcis samme vis, som stress kan. Alligevel forventer mange, at medarbejderen er klar til at arbejde 2-14 dage efter en bisættelse på trods af, at de er kognitivt påvirkede, måske har søvnbesvær, har fysiske smerter, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær og meget mere. 

Næsten halvdelen af alle efterladte oplever, at deres tab påvirker deres arbejdsliv i høj eller meget høj grad. Alligevel bliver mange ikke hjulpet hensynsfuldt tilbage til arbejdet f.eks. på en tilbagevendingsplan. 

Mere end 40 % bliver sygemeldt efter tab af nærtstående, og der er en tendens til, at efterladte skifter job. 

Få rådgivning af professionel sorgrådgiver, der er specialiseret i at klæde virksomheder og organisationer på til at håndtere sorg på arbejdspladsen. Anja Enggren tilbyder også foredrag, workshops og kurser samt yder sorgrådgivning og sorgbearbejdningsforløb til medarbejdere. 

DEL DETTE INDLÆG
ANDRE INDLÆG
Scroll to Top

Drømmer du om en hverdag med glæde, energi og overskud?

Få adgang til webinaret… 

“Nej tak til stress – Ja tak til bedre søvn” 

og få værktøjer til at komme stress til livs samt gode søvnråd til at optimere din søvn fra i dag. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om stress og søvn, nyheder og kurser – nul spam.

Download miniguide i dag...

…og få konkret viden om sorgreaktioner, sorgprocessen, involvering af kollegaer og den svære sorgsamtale. 

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev målrettet ledere, HR og tillidsvalgte, der ønsker gode råd og viden om sorghåndtering på arbejdspladser. Nul spam.