FÅ PROFESSIONEL HJÆLP TIL AT HÅNDTERE SORG

Sorgrådgivning til organisationer og virksomheder

Sorgrådgivning

Sorg er et tabubelagt emne, der hos mange fremkalder berøringsangst, som kan have store konsekvenser for den sorgramte medarbejder, men også for kollegaer og leder, og i sidste ende blive en dyr affære både menneskeligt og økonomisk for både medarbejder og virksomhed.

Sorg er ikke kun sorg efter dødsfald. Sorg kan også opstå i forbindelse med andre tab og livskriser, vi som mennesker møder igennem vores livsfaser og et langt arbejdsliv.

Vores arbejdsliv påvirker privatlivet. Privatlivet påvirker arbejdslivet. Vi er hele mennesker. 

Jo hurtigere organisationen tager hånd om at hjælpe og støtte en medarbejder i sorg, jo større chance er der for at forebygge stress og langtidssygemelding.

Nedenfor finder du derfor målrettet rådgivning, der kan klæde organisationen på til at tale om og håndtere sorg, som netop kan hjælpe nøglepersoner med at støtte medarbejdere i krise samt hjælpe dem bedst muligt tilbage til arbejdspladsen. 

Akut rådgivning til leder

Bliv klædt på i en svær og følelsesmæssigt belastende situation, så du bliver i stand til at støtte både sorgramt medarbejder og kollegaer.

Sorgrådgivning til medarbejder

Forebyg stress og langtidssygemelding ved at håndtere din medarbejders sorg optimalt til gavn for både medarbejder og virksomhed.

Akut rådgivning til team

Teamet er ofte påvirket af en kollegas sorg. Få hjælp til at klæde dem på til at forstå, støtte og hjælpe deres kollega.

Inspirerende team event

Temaet sorg lyder måske ikke opløftende, men kan dit team tale om sorg, kan de tale om alt. Et anderledes tema, der styrker fællesskabet.

Sorgrådgivning til AMO

Arbejdsmiljøorganisationen er rygraden i arbejdsmiljøarbejdet og -kulturen. Klæd AMO på til at møde kollegaer i sorg. Få også inspiration til sorgpolitik.

Rådgivning om sorgpolitik

Et sorgberedskab er vigtigt for at støtte sorgramte medarbejdere og nøglepersoner i en svær situation. Det handler om arbejdsmiljø og bæredygtighed.

anja enggren sorgrådgiver

Akut rådgivning til leder

Jo hurtigere og bedre du som leder kan hjælpe og støtte din medarbejder, jo før får du en medarbejder tilbage, der trives og præsterer i sit arbejde igen.

Akut sorgrådgivning handler om at forstå sorgens facetter og blive tryg i situationen, så du står stærkere i de svære samtaler med medarbejderen. 

Vi begraver berøringsangsten, og du får indsigt i og værktøjer til at samtale om og være opmærksom på medarbejderens arbejdsevne og trivsel. 

Lige så vigtigt får du indsigt i, hvad du IKKE skal gøre. 

Du vil efter rådgivningen stå stærkere som leder og som menneske i mødet med livskriser. 

Rådgivningen tager udgangspunkt i de specifikke udfordringer, du står i. 

Læs uddybende beskrivelse nedenfor. 

Kompliceret sorg koster samfundet 3,4 milliarder
10-20% af sorgtilfælde vurderes til at være komplicerede med 6+ måneders sygefravær
40%+ bliver sygemeldt efter tab af nærtstående
50% oplever, at et tab påvirker deres arbejdsliv i høj eller meget høj grad
2 ud af 3 medarbejdere skjuler deres sorg på arbejdspladsen

Kilde: Det Nationale Sorgcenter

Akut sorgrådgivning til leder

Når en medarbejder eller kollega mister en nærtstående eller på anden vis oplever akut sorg, kan det være svært som leder at vide, hvordan du bedst støtter op og hjælper den sorgramte medarbejder tilbage. Det kan også være svært at vide, i hvilket omfang og hvordan du med fordel kan involvere resten af teamet. 

Få hjælp til at forstå sorgen, og hvordan du bedst muligt hjælper din sorgramte medarbejder tilbage til arbejdet.

anja enggren sorgrådgiver

Hvad kan sorgrådgivningen støtte dig i? 

En medarbejder i sorg kan have rigtig svært ved at genfinde fodfæste i sin hverdag og i sit liv. Medarbejderens livssyn har ofte ændret sig efter et tab. Mange mister glæde, energi og overskud og har brug for hjælp til at hele og håndtere sorgen samt genopbygge sig selv i en ny livssituation og hverdag.

Sorg er naturligvis individuelt, og du kan stå med en medarbejder, der skjuler sin sorg og begraver sig i sit arbejde, imens en anden er meget grådlabil, og som ikke kan komme igennem en hel arbejdsdag. Sorgen har mange ansigter, og du kan få hjælp til at genkende din medarbejders sorg, og de faldgruber du skal være særligt opmærksom på. 

Ved at involvere det øvrige team hjælper du medarbejderen samtidig med, at du også har øje på, hvordan situationen påvirker det generelle arbejdsmiljø. 

Hvad indeholder rådgivningen?

Du får viden om…

 • sorgprocessen 
 • sorgreaktioner 
 • faldgruber
 • den sorgstøttende samtale 
 • hensigtsmæssig kommunikation
 • tilbagevendingsplan m.v.

Rådgivning er naturligvis individuel og tager udgangspunkt i dit behov og situation, og den skal sikre, at du ikke står alene eller brænder ud, fordi situationer som denne, kan kræve mange af dine ressourcer. 

Derfor tilbyder jeg også 1:1 sorgforløb til din medarbejder – se nedenfor. 

Kontakt mig og hør nærmere om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Læs min artikel på Lederweb til inspiration..

Sorgrådgivning til medarbejder

Vil du hjælpe din medarbejder med at hele sin sorg, så medarbejderen kan genfinde fodfæste i livet og vende tilbage til arbejdet?

Et individuelt sorgforløb består af 8 samtaler. 

Sorgforløbet tager udgangspunkt i den eneste evidensbaserede metode i sorgbearbejdning, som anvendes verden over (The Grief Recovery Method). 

Medarbejderen får et rum til at dele sin sorg og gennemgår en guidet og struktureret proces mod at lære at leve med sin sorg. 

Forløbet tager naturligvis udgangspunkt i den enkelte medarbejders situation og udfordringer – også i forhold til at vende tilbage til arbejdet. 

Læs mere om udbytte af forløbet nedenfor: 

anja enggren søvnvejleder

Medarbejderen får...

anja enggren stress sorg søvn

Virksomheden får...

 

Vil du tilbyde din medarbejder de bedste betingelser for at genfinde fodfæste i livet – privat som arbejdsmæssigt, kan dette sorgforløb være et helende åndehul for din medarbejder og en hjælp til dig som leder. 

FOREBYG SYGEMELDING

Sorgbearbejdningsforløb
DKK 16.000 Ekskl. moms
 • Telefonisk samtale - leder og medarbejder
 • Screening samtale
 • 8 sorgstøttende samtaler
 • Bog og materialer

Deltids- eller fuldtidsSYGEMELDt

Sorgbearbejdningsforløb + rådgivning
DKK 20.000 Ekskl. moms
 • Telefonisk samtale - leder og medarbejder
 • Screening samtale
 • 8 sorgstøttende samtaler
 • Bog og materialer
 • Rådgivning om tilbagevending til arbejdet

TILKØB 1:1 EXECUTIVE RÅDGIVNING OM SORGHÅNDTERING samtidig med sorgforløbet til din medarbejder. 

Er du som leder usikker på, hvordan du støtter din sorgramte medarbejder bedst muligt? Er du nervøs for, at du kan sige eller gøre noget uhensigtsmæssigt? Ønsker du viden om, hvilke sorgreaktioner du kan forvente? Vil du også gerne sikre dig, at teamet er klædt på til at støtte op, men også sikre dig, at trivsel og arbejdsmiljø styrkes i processen? 

anja enggren sorgrådgiver

Akut rådgivning til team

Teamkollegaerne til en sorgramt eller syg kollega bliver ofte påvirket af situationen. Klæd kollegaerne på og styrk arbejdsmiljøet generelt.

Kollegaer bliver følelsesmæssigt påvirket af en følelsesladet svær situation. Nogle vælger at ignorere og undgå den berørte kollega, andre vil måske gerne støtte, men er usikre på hvordan.

Samtidig kan teamet være belastet i form af ekstra arbejdsopgaver, de skal løse for den berørte kollega.

Det er derfor vigtigt, at de har en forståelse for situationen, og er klædt på til at støtte frem for at undgå eller støtte misforstået. Det kan medvirke til komplicering og forlængelse af sorgprocessen.

Forskere har påvist, at kollegaer er et vigtigt socialt netværk og en støttende faktor.

Om:sorg - et inspirerende teamevent

I hverdagens travlhed når vi måske ikke at tale om det – det svære. Det svære kan være omstændigheder i vores private liv, men det svære kan også opstå på arbejdspladsen, hvis en kollega oplever sorg, selv er alvorligt syg og ønsker at fortsætte på arbejdspladsen, eller på anden vis er ramt af livskrise f.eks. skilsmisse, demensramte forældre osv. 

Vi er hele mennesker, der går på arbejde – med vores livsomstændigheder, og det kan sjældent undgå at påvirke vores arbejdsevne og trivsel, men hvis vi er omgivet af mennesker og kollegaer, der kan rumme og støtte, kan det bidrage til et stærkt arbejdsmijø, øget trivsel og arbejdslyst, forebyggelse af stress og sygemelding, samt at det generelt er nemmere at tale om svære ting – også på arbejdet, hvilket øger din psykologiske tryghed. 

Dette team event kan bidrage til et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvordan tab og sorg påvirker vores hverdag og måske også vores arbejdsliv og -evne. Det kan hjælpe teamet til at føle sig trygge med hinanden og styrke fællesskabet.

De vil også få en forståelse af, at vi som mennesker sørger og reagerer vidt forskelligt, og at det er helt naturligt. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. 

Fordi det er et sårbart emne, skal der sættes god tid af, så der er plads og tid til at forholde sig til egne tanker, refleksioner og eftertænksomhed samt dialog undervejs.

team event om sorg

Indhold

 • Hvad er tab og sorg?
 • Hvad er ventesorg?
 • Hvordan kan sorgreaktioner se ud?
 • Hvordan ser naturlig sorgproces ud?
 • Hvordan mestrer vi sorg?
 • Hvorfor sørger vi forskelligt?
 • Hvorfor er det svært? Hvad er det vi ikke har lært?
 • Hvordan taler vi om og giver plads til at tale om de svære ting sammen?
 • Hvordan støtter vi bedst hinanden, og livskriser rammer os?

Vi valge at bruge en teamdag på at dykke ned i emnet sorg, for at blive klogere på, hvordan vi bedst støtter hinanden, når nogen bærer på sorg. Anja forstår virkelig at formidle et følsomt emne på en behagelig måde. Hun mestrer i et passende flow at balancere teori og dialog i en tryg atmosfære. Vi står som team nu endnu stærkere i forhold til at kunne være der for hinanden. Det er meget værdifuldt for et godt og trygt arbejdsliv.

Kursus for tillidsvalgte - bæredygtigt arbejdsmiljø - støt kollegaer i sorg v/Anja Enggren

Sorgrådgivning til AMO

Arbejdsmiljøorganisationen er rygraden i arbejdsmiljøarbejdet og kulturbærer. Sorghåndtering handler i høj grad om arbejdsmiljø og trivsel. 

Håndtering af sorg på arbejdspladserne handler om alt det, der rimer på arbejdsmiljø. 

Bæredygtighed, trivsel, forebyggelse af stress og sygemelding, forebyggelse af arbejdsulykker og fejl, arbejdsevne, psykologisk tryghed mv. 

Som AMO (lederrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant – AMR og tillidsrepræsentant – TR) skal I gå forrest og sikre, at medarbejdere i sorg og livskrise bliver hjulpet og støttet bedst muligt. 

Få viden og værktøjer til at håndtere sorg på arbejdspladsen og bliv inspireret til at få beskrevet og implementeret en sorgpolitik. 

Læs blogindlæg om “Sorg påvirker arbejdsmiljøet – for tillidsvalgte”.

Se også “Kursus for tillidsvalgte”

Rådgivning om sorgpolitik

En sorgpolitik er det beredskab, der skal støtte nøglepersoner i virksomheder, så de er klædt på til at kunne vurdere en sorgramt medarbejders trivsel og arbejdsevne. En sorgpolitik er et sæt af viden, guidelines og værktøjer samt rammer, der støtter, leder, HR, arbejdsmiljøorganisation og medarbejder i en følelsesmæssig situation, der i høj grad kan påvirke medarbejderens fysiske og mentale helbred. 

En sorgpolitik skaber tryghed og sikkerhed og handler om en lang række temaer, som mange virksomheder i dag har fokus på f.eks. social ansvarlighed (CSR), bæredygtighed og fastholdelse af dygtige medarbejdere. 

Forskning viser, at en arbejdsplads kan have en væsentlig positiv indflydelse på en sorgramt medarbejders sorgproces, hvis der tilbydes hjælp, støtte og forståelse. Manglende støtte kan forværre sorgprocessen og føre til stress og langtidssygemelding.

Når hjælp og hensigtsmæssig støtte ikke finder sted, viser forskning også, at virksomheden får det, den forsøger at undgå, nemlig nedsat produktivitet, utrygt arbejdsmiljø for alle og i værste fald en opsigelse fra den sorgramte.

Læs mere om Sorgpolitik

Læs blogindlæg om sorg på arbejdspladsen.

Sorgpolitik Anja Enggren
Anja Enggren - sorg samtaler

Workshop for
ledere og HR om Bæredygtig sorghåndtering

Få indsigt i hvordan I bedst kan hjælpe medarbejdere i sorg tilbage til arbejdet

Læs mere

Anja Enggren - sorg samtaler

Workshop for tillidsvalgte om bæredygtig sorghåndtering

Få indsigt i hvad sorg betyder for arbejdsmiljøet, og hvad du kan gøre som tillidsvalgt

Læs mere

Anja Enggren - sorg samtaler

Kursus - Uddan intern ressource i bæredygtig sorghåndtering

Få en vigtig intern ressource, der kan støtte sorgramte, HR og ledere i hensigtsmæssig sorghåndtering i organisationen.

Læs mere

Scroll to Top

Download miniguide i dag...

…og få konkret viden om sorgreaktioner, sorgprocessen, involvering af kollegaer og den svære sorgsamtale. 

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev målrettet ledere, HR og tillidsvalgte, der ønsker gode råd og viden om sorghåndtering på arbejdspladser. Nul spam.