SORGHÅNDTERING FOR STRESSCOACHES

STYRK DINE KOMPETENCER INDENFOR SORGMESTRING OG LÆR AT STØTTE DINE KLIENTER I SORG

1-DAGS KURSUS I SORGHÅNDTERING FOR STRESSCOACH

Dette kursus har til formål at give dig som stresscoach en dybere forståelse af sorgens facetter og klæde dig på med viden og værktøjer, så du er i stand til at støtte og rådgive dine klienter, når deres stress er udløst af sorg. Sorg kan ikke behandles eller fixes. Med de rette kompetencer kan du som stresscoach støtte og hjælpe din klient i sorg med at mestre sorgen og langsomt finde fodfæste i et forandret liv privat som arbejdsmæssigt. Kurset sigter mod at styrke dine evner til at identificere, håndtere og støtte klienter i sorgprocessen.

KURSUSINDHOLD

Introduktion

 • Velkomst og præsentation af kursets program
 • Kort præsentation af deltagerne og deres baggrund
 • Skabelse af et trygt læringsmiljø

Hvad er sorg?

 • Hvad er sorg?
 • Naturlig sorg og forlænget sorglidelse
 • Sorgreaktioner
 • Ventesorg
 • Diskussion og refleksion over egne erfaringer og cases

Sorgprocessen

 • Gennemgang af sorgprocessen – De 5 sorgfaser vs. to-spors-modellen
 • Gør indsigten praksisnær for klient
 • Gruppeøvelse for at forstå og anvende modellen

Støtte og rådgivning om sorg

 • Hvad oplever sørgende som støttende?
 • Hvorfor mestrer vi sorg forskelligt?
 • Myter og misforståelser om sorg – som ikke er støttende
 • Lær at identificere kortsigtede copingstrategier
 • Støt den sørgende i at identificere ressourcer og langsigtede strategier
 • Værktøjer til sorgstøttende samtale og gruppe øvelse

Hjælp din klient til at vende hensigtsmæssigt tilbage til arbejdslivet

 • Kommunikation til leder og kollegaer
 • Første møde med leder
 • Langsom tilbagevending og tilpasning af arbejdsforhold

Integration og praksis

 • Refleksion over kursets indhold og læring
 • Identifikation af personlige udviklingsområder og styrker som stresscoach
 • Skabelse af handlingsplaner for anvendelse af ny viden og færdigheder

Opsummering og afslutning

 • Opsamling af hovedpunkter og vigtige læringspointer
 • Evaluering af kursusoplevelsen
 • Tak til deltagerne og opfordring til at fortsætte udviklingen som sorgcoach
 • Uddeling af kursusbevis

Udbytte

Dette dagskursus vil give dig en solid forståelse af, hvordan du kan yde støtte og rådgive en klient i sorg. Ved at fokusere på sorg frem for stress, vil du være bedre rustet til at hjælpe klienter med at fortsætte deres sorgprocesser på en mere helende måde. Ved at anerkende og adressere sorgens unikke behov og udfordringer, kan du skabe et rum for dybere forståelse, empati og støtte.


Gennem kursets moduler vil deltagerne få en dybdegående indsigt i sorgens faser og de forskellige følelsesmæssige og fysiske reaktioner, der kan opstå. Dette vil give dig mulighed for at hjælpe klienten med at acceptere og bekræfte, at deres reaktioner og sorgproces er helt naturlig og samtidig støtte dem i at finde fodfæste i deres forandrede liv.


Kurset vil også fokusere på vigtigheden af at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære for klienten. Deltagerne vil lære at anvende aktiv lytning og empatisk kommunikation for at støtte klientens sorgudtryk og hjælpe dem med at bearbejde deres tab og følelsesmæssige smerte.

anja enggren kursus for tillidsvalgte bæredygtigt arbejdsmiljø

Din nye forståelse for sorg gavner dine klienter

Du vil nemlig udover nævnte udbytte også…

 • blive introduceret til, hvordan du kan støtte klienten i at trække på ressourcer og hensigtsmæssige strategier under sorgprocessen. Du vil lære at identificere og styrke klientens eksisterende ressourcer og dermed støtte klientens sorgproces og håndtering af sorgen.
 • give dig mulighed for at praktisere dine nye færdigheder gennem refleksion og gruppeøvelser. Dette vil give dig en sikker ramme til at integrere og eksperimentere med din nye viden under vejledning af underviser.
 • have opnået en solid forståelse af, hvordan du kan identificere sorgen og dermed tilbyde målrettet støtte og rådgivning om sorg, der ikke kan behandles udelukkende med stresscoaching. Du vil være bedre rustet til at hjælpe klienter med at rumme og bearbejde deres tab og opnå en mere meningsfuld og helende sorgproces.
 • få en forståelse for, hvor individuel sorgen opleves, at sorg er en unik oplevelse for hver person. Du skal være opmærksom på, hvordan individuelle faktorer som personlighed, kultur og tidligere erfaringer kan påvirke sorgprocessen. Dette vil hjælpe dig med at tilpasse din tilgang til den enkelte klient.
 • besøge de mange muligheder, du kan gøre din klient opmærksom på i form af lokale og nationale ressourcer til yderligere sorgstøtte, herunder støttegrupper, organisationer og onlineplatforme. Du kan dermed hjælpe din klient yderligere på vej.
anja enggren sorgrådgiver

Din underviser - Anja Enggren

Sorg har været en del af mit liv de sidste 19 år. Derfor har jeg også interesseret mig for sorgens facetter i alle årene via bøger, samtaler, sorggrupper, Kræftens Bekæmpelse mv. I 2011 udgav jeg bogen “Bliver jeg glad igen?” om min egen sorgproces. I 2021 fik jeg papir på og opgraderet mine kompetencer i sorgrådgivning og arbejder i dag som selvstændig stresscoach, sorgrådgiver og søvnvejleder. 

Jeg bruger min personlige sorgerfaring, min faglige bagage og min erfaring fra en erhvervskarriere fra nogle af Danmarks største virksomheder, senest Novo Nordisk HR og som arbejdsmiljørepræsentant til at hjælpe andre virksomheder som privatpersoner til at finde fodfæste i et forandret liv. 

Jeg klæder ledere, HR og tillidsvalgte på til at håndtere sorg på arbejdspladsen. Også team workshops, foredrag og kurser er en del af mine ydelser. 

Mine klare mission er at skabe bedre kår for sorgramte medarbejdere på arbejdspladserne. 

Med dette kursus ønsker jeg at klæde endnu flere på til at hjælpe og støtte sorgramte, der ofte bliver sygemeldt med stress. Derfor kan du som stresscoach være med til at gøre en stor forskel for den sorgramte klient. 

Læs mere om Anja Enggren.

Tid, sted og pris

anja enggren sorgrådgiver
Scroll to Top