KURSUS I ANSVARLIG SORGHÅNDTERING PÅ DIN ARBEJDSPLADS
BLIV INTERN NØGLERESSOURCE I DIN ORGANISATION

1-DAGS KURSUS I SORGHÅNDTERINg

Dette kursus har til formål at klæde dig på, så du som intern ressourceperson kan rådgive kollegaer og ledelse i krisesituationer, der handler om tab og sorg. Du går fra kurset med en dybere forståelse af sorgens facetter, og du får viden og værktøjer, så du er i stand til at støtte organisationen, når behovet opstår akut. Du vil være en del af beredskabet, ikke som terapeut, men som ressourceperson, der ved, hvad den hensigtsmæssige håndtering af sitationen er.

Formål med kurset

Formålet med kurset er at give deltagerne værktøjer og færdigheder til at tackle og støtte medarbejdere, der oplever sorg på forskellige niveauer. Dette indebærer at lære om sorgens facetter, hvordan man kommunikerer med berørte medarbejdere, og hvordan man kan støtte dem på deres vej til heling og restitution, så de igen kan trives i arbejdssammenhæng. 

HVem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til ledere, HR-partnere, tillidsvalgte, PA’er. Alle, der gerne vil være en nøgleressource, der dels kan rådgive den øvrige organisation, være en go-to-person, der ved noget om tab og sorg, og som kan drive det interne arbejde med hensigtsmæssig sorghåndtering og udarbejdelse af interne retningslinjer. 

KURSUSINDHOLD

Introduktion

 • Velkomst og præsentation af kursets program
 • Kort præsentation af deltagerne og deres baggrund

Forstå din rolle

 • Hvad kan du bidrage med i organisationen efter kurset?
 • Hvad er din rolle i forhold til sorgramte, ledere, HR-partnere og tillidsvalgte?
 • Dig som driver i intern arbejdsgruppe 

Forstå sorgens facetter

 • Hvad er sorg?
 • Naturlig sorg og forlænget sorglidelse
 • Sorgprocessen
 • Sorgreaktioner
 • Ventesorg
 • Diskussion og refleksion over egne erfaringer og cases

Støtte og rådgivning om sorg

 • Hvad oplever sørgende som støttende?
 • Hvorfor mestrer vi sorg forskelligt?
 • Myter og misforståelser om sorg – som ikke er støttende
 • Hvordan ser den svære sorgssamtale ud? 
 • Samtaleguide og gruppeøvelse

Kommunikation er nøglen til at mindske tabuisering og berøringsangst

 • Hvornår? Hvordan? Hvad? Hvem? Mange spørgsmål om informationsflow dukker op i akutsitationen. Bliv inspireret til at udarbejde jeres egen kommunikationsguide til PA’er og ledere som støtteværktøj, når behovet opstår. 

Når sorgramt medarbejder vender tilbage

 • Få indsigt i hvordan en hensigtsmæssig tilbagevendingsplan, kan se ud, når leder har vurderet arbejdsevne og trivsel. Planen skal samtidig tilpasses tid, opgaver og ansvar.
 • Hvordan kan I være det sociale og støttende anker, den sorgramte kan have brug for? 

Sorgpolitik

 • Hvorfor en sorgpolitik?
 • Hvordan griber vi det an?
 • Hvad skal den indeholde? 
 • Hvem skal involveres? 
 • Hvordan implementerer vi den? 
 • Gruppeøvelse – udarbejd første udkast til en sorgpolitik ud fra case

Handlingsplan og afslutning

 • Udarbejd personlig handlingsplan 
 • Tak for i dag

dit udbytte af kurset

Dette kursus vil give dig en dybere forståelse af, hvordan du kan støtte og rådgive ledere, HR-partnere, tillidsvalgte, kollegaer og den sorgramte i en akutsituation, ligesom du efterfølgende kan støtte op om processen, når den sorgramte skal vende tilbage til arbejdet. 

 • Du forstår, at sorg kan være en yderst belastende faktor, men ikke behøver at være det. 
 • Du forstår, at sorg kan udløse en stresstilstand, der skal tages samme hensyn til, som hvis medarbejderen havde stress – men du kender også forskellene. 
 • Du bliver en stærk ressource – en go-to-person – til gavn for hele organisationen. En lille investering i muligheden for store besparelser, der ligger i at håndtere sorg hensigtsmæssigt på arbejdspladsen. 
 • Du bliver klædt på til at drive en intern arbejdsgruppe, så I kan få etableret et sorgberedskab eller en sorgpolitik til gavn for hele virksomheden. 
 • Du ved, hvad en sorgpolitik kan indeholde, og du går fra kurset med en personlig handlingsplan. 
Sorghåndtering på arbejdspladsen - kursus for tillidsvalgte anja enggren

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE

En sygemelding koster det samme – uanset stress eller sorg. Ca. DKK 500.000 – 1.000.000. Nogle beregninger anslår endda endnu større omkostninger. 

Sorgforskning peger på, at hensigtsmæssig støtte, forståelse og håndtering af en sorgramt medarbejder, kan forbedre medarbejderens muligheder for at vende godt tilbage til arbejdet. 

Det kræver, at arbejdet med sorghåndtering bliver professionaliseret, struktureret og ensrettet i virksomheden. Det kan en intern ressource, som har kendskab til sorgens facetter drive og efterfølgende rådgive i både forebyggelse samt den akutte situation. 

Med en intern ressource øger virksomheden beredskabet og styrker det generelle arbejdsmiljø. 

 • Det styrker den psykologiske kontrakt med medarbejderne. 
 • Det øger trivsel og psykologisk tryghed. 
 • Ledere, kollegaer og andre nøglepersoner har en go-to-person. 
 • Det styrker virksomhedens CSR brand. 
 • Det støtter op om at være en attraktiv arbejdsplads, der rummer hele mennesker. 
 • En intern ressource kan bidrage til fastholdelse af dygtige medarbejdere og tiltrækning af nye talenter
anja enggren sorgrådgiver

din underviser - anja enggren

Sorg har været en del af mit liv de sidste 20 år. Derfor har jeg også interesseret mig for sorgens facetter i alle årene via bøger, samtaler, sorggrupper, Kræftens Bekæmpelse mv. I 2011 udgav jeg bogen “Bliver jeg glad igen?” om min egen sorgproces. I 2021 fik jeg papir på og opgraderet mine kompetencer i sorgrådgivning og arbejder i dag som selvstændig stresscoach og sorgrådgiver. 

Jeg bruger min personlige sorgerfaring, min faglige bagage og min erfaring fra en erhvervskarriere fra nogle af Danmarks største virksomheder, senest Novo Nordisk HR og som arbejdsmiljørepræsentant til at hjælpe andre virksomheder som privatpersoner til at finde fodfæste i et forandret liv. 

De seneste 3 år har jeg specialiseret mig i professionel sorghåndtering på arbejdspladsen. 

Jeg klæder ledere, HR og tillidsvalgte på til at håndtere sorg på arbejdspladsen. Også team workshops, foredrag og kurser er en del af mine ydelser. 

Min klare mission er at skabe bedre kår for sorgramte medarbejdere på arbejdspladserne, men også bedre rammer for de nøgleressourcer, der netop skal støtte og hjælpe sorgramte.  

Med dette kursus ønsker jeg at klæde endnu flere på til at hjælpe og støtte den sorgramte samt skabe opmærksomhed om hensigtsmæssig sorghåndtering i virksomhederne. 

Læs mere om Anja Enggren.

Tid, sted og pris

anja enggren sorgrådgiver
Scroll to Top

Download miniguide i dag...

…og få konkret viden om sorgreaktioner, sorgprocessen, involvering af kollegaer og den svære sorgsamtale. 

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev målrettet ledere, HR og tillidsvalgte, der ønsker gode råd og viden om sorghåndtering på arbejdspladser. Nul spam.