TAG ET VIGTIGT SKRIDT MOD HELING OG ACCEPT
FØRSTEHJÆLP TIL DIG I SORG

1-DAGS KURSUS OM AT LEVE MED SORG

"Førstehjælp til dig i sorg" er en dag med fokus på at lære din sorg at kende og forstå sorgens mange facetter. Kurset er både inspirerende og styrkende og designet til at hjælpe dig med at forstå og håndtere din sorg. Uanset om du bærer på en nyere sorg eller en ældre sorg, der stadig tynger dit liv, vil dette kursus give dig værdifuld indsigt og redskaber til at lære at leve med sorgen i et forandret liv.

Formål med kurset

Formålet med kurset er at give dig mulighed for at forstå sorgens natur og lære, hvordan man kan finde heling og accept. Ved at dykke ned i sorgen og dens forskellige aspekter kan du få en dybere forståelse af, hvordan sorg påvirker dig, og hvordan du kan finde fodfæste i din ændrede livssituation. 

HVem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, der bærer på en nyere sorg eller en ældre sorg, der stadig påvirker dit liv. Måske har du mistet en partner eller ægtefælle til dødsfald eller skilsmisse, et nærtstående familiemedlem eller ven eller andre betydningsfulde tab, der er sorgfulde.

Kursusindhold

Introduktion

 • Velkomst og præsentation af kursets program
 • Kort præsentation af deltagerne og deres baggrund
 • Skabelse af et trygt læringsmiljø

Hvad er sorg?

 • Vi udforsker definitionen af sorg for at forstå begrebet som udgangspunkt. 

Sorgens facetter

 • Sorgprocessen: Hvordan ser den naturlige sorgproces ud, og hvordan udvikler den sig over tid?
 • Sorgreaktioner: Hvordan kommer sorgen til udtryk i vores krop, sind og adfærd, og hvordan håndterer du disse reaktioner? 
 • Helt naturlig sorg: Hvordan er sorg en naturlig og sund reaktion på tab, og hvordan kan du acceptere og omfavne sorgens plads i dit liv? 
 • Hvorfor er hjernen ikke med os? Kan sorg måles i hjernen? Kan det være forklaringen på, at vi har svært ved at acceptere tab?
 • Sorg er individuel: Hvilke faktorer påvirker vores sorg og mestring?
 • Refleksion og samtale over egne erfaringer 

Omgivelsernes betydning for din sorgproces

 • Når omgivelserne ikke er støttende: Hvad er det, de ikke forstår?
 • Når sorgen er med på arbejde: Hvordan påvirker sorgen dit arbejdsliv, og hvad kan du gøre?
 • Den hemmelige klub: Du er ikke alene med din sorg. 
 • Refleksion og samtale over egne erfaringer

Handlingsplan og afslutning

 • Udarbejd personlig handlingsplan 
 • Tak for i dag

dit udbytte af kurset

 • En dybere forståelse af sorg: Du vil opnå en større indsigt i sorgens natur og de forskellige aspekter, der er forbundet med det. Dette vil hjælpe dig med at genkende og forstå dine egne sorgreaktioner og følelser.
 • Redskaber til håndtering af sorg: Kurset vil give dig eksempler på strategier andre har haft glæde af til inspiration, der kan hjælpe dig med at navigere i den naturlige sorgproces og finde fodfæste.
 • Accept og heling: Ved at udforske sorgens betydning og acceptere dens plads i dit liv vil du blive i stand til at åbne op for helingsprocessen. Du tager det første spæde skridt mod at finde mening og formål i et ændret liv.
 • Støtte og fællesskab: Kurset giver dig mulighed for at møde andre, der også bærer på sorg. Du vil opbygge støttende forbindelser og få mulighed for at dele dine oplevelser og lytte til andres historier. Dette fællesskab vil give dig følelsen af ikke at være alene og tilbyde gensidig støtte.
 • Personlig vækst: Gennem refleksion, øvelser og gruppesamtaler vil du blive inspireret til at genopbygge dit liv og finde håb og mening trods og med sorgen. Din underviser vil sikre, at kurset skaber en støttende og fortrolig atmosfære, hvor du kan udforske din sorg og bevæge dig mod at finde fodfæste i et ændret liv. 
Bemærk: Kurset “Førstehjælp til dig i sorg” er ikke en erstatning for terapi eller professionel rådgivning. Det er vigtigt at søge passende professionel hjælp f.eks. i forbindelse med forlænget sorglidelse, hvis du har brug for det. 
Kondolence til kollega på arbejdet

Øvrige oplysninger

Selvom kurset “Førstehjælp til dig i sorg” ikke er en erstatning for terapi, vil det stadig give dig værdifulde indsigter som evt. supplement til terapeutisk støtte eller fungere som et selvstændigt supplement for dem, der ønsker at udforske og forstå deres sorg.

Undervisningen vil være en kombination af teoretiske oplæg, gruppeaktiviteter, refleksionsøvelser og diskussioner. Du vil blive introduceret for teoretisk viden om sorgens facetter. Samtidig vil der være fokus på at omsætte denne viden til en forståelse og indsigt, der kan hjælpe dig med at navigere i din sorgproces.

Kurset vil blive faciliteret af erfarne sorgrådgivere og undervisere, der er specialiseret inden for området sorg og heling. De vil skabe et trygt og støttende læringsmiljø, hvor du kan dele dine erfaringer og stille spørgsmål.

Efter kurset vil du have en stærkere forståelse af din egen sorg og være bedre rustet til at håndtere de udfordringer, der følger med tab og forandring. Du vil være klædt på til at håndtere sorgreaktioner og smerte og finde en vej fremad.

Tag det første skridt mod at forstå din sorg og lære at leve med den i et forandret liv ved at deltage i kurset “Førstehjælp til dig i sorg”. Vi glæder os til at byde dig velkommen og støtte dig i din sorg. 

anja enggren sorgrådgiver

din underviser - anja enggren

Sorg har været en del af mit liv de sidste 20 år. Derfor har jeg også interesseret mig for sorgens facetter i alle årene via bøger, samtaler, sorggrupper, Kræftens Bekæmpelse mv. I 2011 udgav jeg bogen “Bliver jeg glad igen?” om min egen sorgproces. I 2021 fik jeg papir på og opgraderet mine kompetencer i sorgrådgivning og arbejder i dag som selvstændig stresscoach, sorgrådgiver og søvnvejleder. 

Jeg bruger min personlige sorgerfaring, min faglige bagage og min erfaring fra en erhvervskarriere fra nogle af Danmarks største virksomheder, senest Novo Nordisk HR og som arbejdsmiljørepræsentant til at hjælpe andre virksomheder som privatpersoner til at finde fodfæste i et forandret liv. 

Jeg klæder ledere, HR og tillidsvalgte på til at håndtere sorg på arbejdspladsen. Også team workshops, foredrag og kurser er en del af mine ydelser. 

Min klare mission er at skabe bedre kår for sorgramte medarbejdere på arbejdspladserne. 

Med dette kursus ønsker jeg at klæde endnu flere på til at hjælpe og støtte den sorgramte samt skabe opmærksomhed om hensigtsmæssig sorghåndtering i virksomhederne. 

Læs mere om Anja Enggren.

Er et individuelt forløb, det du søger? Se sorgbearbejdningsforløbet Hel dit hjerte – lev dit liv.

Tid, sted og pris

anja enggren sorgrådgiver
Scroll to Top

Ønsker du at finde fodfæste i livet med sorg?

Sorg kan tynge og stå i vejen for vores liv.

Få adgang til webinaret om sorgbearbejdning “Hel dit hjerte og lev dit liv”

og få indsigt i, hvordan du kan bearbejde sorg og lære den at kende, så du igen mærker livslyst og glæde. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om sorg, sorgbearbejdning, nyheder og kurser – nul spam.