SORGGRUPPE - BEARBEJD DIN SORG SAMMEN MED ANDRE

HEl DIT HJERTE OG LEV DIT LIV

Næste SORGGRUPPE starter 4. SEPTEMBER 2024
Målgruppe: Alle, der bærer tab og sorg og ønsker heling
kl. 16.30-18.30 i København
(8 ONSDAGE i alt)

Hel dine tab og sorger

Drømmer du om at hele dine tab og sorger og dermed give plads til fornyet energi og livslyst samt en dyb følelse af lettelse og mulighed for at være anderledes nærværende i nuværende og fremtidige relationer?

Dødsfald, skilsmisse og andre tab gør, at en del af vores drømme, håb og forventninger til fremtiden brister. Det er normalt og naturligt at gå igennem relationen/forholdet og finde ting, som vi ville ønske havde været bedre eller anderledes. Ting vi ønsker, vi havde sagt eller ikke sagt. Ting vi ønsker, at den anden havde sagt eller ikke sagt. 

Uforløst sorg kommer næsten altid af, at noget af følelsesmæssig natur ikke er kommunikeret. For at hele sorgen over et tab må vi derfor finde alle uudtalte og ikke kommunikerede følelser i relationen. Derefter sætter vi ord på vores følelser og kommunikerer disse. 

Sorgbearbejdning hjælper dig med at bearbejde og forløse smerten og sorgen over dine tab. Erfaringer viser, at du da kan forsone dig med det, som er slut og finde fred med det. Et andet resultat er, at du får en mere åben relation til dig selv og andre, samt at du får ny energi og livslyst.

 

Hvordan ser SORGGRUPPE FORLØBET ud?

Programmet for Sorgbearbejdning™ er et forløb og kursus i, hvordan du bearbejder og forløser din sorg efter dødsfald, skilsmisser og andre tab. Forløbet er sammensat, så du får viden om, hvordan du kan forløse din sorg, så du igen kan deltage i livet fuldt og helt. Der findes et utal af forskellige tab, som kan udløse den stærke blanding af menneskelige følelser, som vi kalder sorg. Dødsfaldet af en ven eller bekendt, skilsmisse, uvenskab og konflikter, økonomiske forandringer og sygdomstilstand er blot nogle eksempler på tab. Uanset om tabet er sket for nyligt eller for længe siden, kan det fortsat begrænse dit liv.

Forløbet består overordnet af:

  • 8-ugers forløb á ca. 2 timer pr. gang
  • Udlevering af bogen Sorgbearbejdning samt materialer
  • Hjemmeopgaver og læsning i bogen
  • Nænsom guidning i din helingsproces i trygge rammer
  • Sorgbearbejdningsmetoden folder sig ud undervejs i processen
  • Du får en metode, du kan anvende resten af livet
  • Du følges med andre i sorg, som du kan spejle dig i og have et fælles sprog med om sorgen

Hvad er sorg?

Sorg er en normal og naturlig følelsesmæssig reaktion på en eller anden form for tab. Sorg er alle de ofte modstridende tanker og følelser som tabene vækker i os. Hvordan tabene opleves er individuelt, men dødsfald og skilsmisser er oftest smertefulde. Ofte knyttes sorg til dødsfald og skilsmisser. Sorgreaktioner kan dog udløses af en række forskellige tab og forandringer. Eksempler på hændelser, som kan udløse sorg, er separationer, forskellige overgreb, relationsproblematikker (til partner, forældre, barn, venner, kollegaer), egen eller andres sygdom, at miste et kæledyr, eller at livet ikke blev, som man havde tænkt sig.

Hvad indeholder SORGGRUPPE FORLØBET?

Første del af forløbet handler om at forstå, hvad sorg er og hvilke tab og sorger, der har påvirket dit liv. Vi taler om myter og opfattelser af sorg, som kan være årsag til, at du har hængt fast. 

Vi taler også om de følelsesmæssige og adfærdsmæssige vaner, som har påvirket din helingsproces. Du vil få indsigt i, hvordan sorgen har påvirket dig emotionelt, psykisk, fysisk, socialt og spirituelt.

Anden del af forløbet handler om, hvad følelsesmæssig ufuldstændighed betyder, og hvordan en ufuldstændig relation og oplevelse kan tynge dit liv. At de uafklarede følelser giver dig følelsen af at hænge fast, så du ikke er i stand til at bevæge dig fremad på en sund og meningsfuld måde. 

Du vil lære, hvordan du følelsesmæssigt afslutter relationer/forhold til mennesker, som er døde, som har såret dig eller andre omstændigheder, som du ønsker at give slip på for at gøre plads til noget bedre.

anja enggren stresscoaching sorgrådgivning
Sorggruppe og individuelle sorgforløb hos sorgrådgiver Anja Enggren

SORGGRUPPE FORLØBET

At være i sorg er ofte ensomt og isolerende. At bearbejde sine tab og sorger i en gruppe er en unik mulighed for at møde andre med tab og sorger i bagagen, så du for alvor bliver bekræftet i, at ALLE møder sorg i deres liv.  

Den første dag præsenterer vi os kort for hinanden. Derefter går vi igennem indholdet, og uddeler kursusmaterialer og bog. Vi aftaler, hvordan vi kan støtte hinanden i de 8 uger, og du får din første hjemmeopgave med hjem. 

De følgende 7 uger ser forløbet ud som følger:  

Indledningsvis gennemgår vi dagens tema og svarer på eventuelle spørgsmål, som kan være opstået siden forrige møde. Derefter bliver deltagerne delt op i mindre grupper på 3-5 deltagere for at skabe tryghed og mere tid til individuel deltagelse og bearbejdning.

I den lille gruppe arbejder du med din individuelle sorgbearbejdning, som baserer sig på hjemmeopgaven.

Afslutningsvis samles grupperne, og vi går igennem arbejdet og besvarer spørgsmål. 

Der uddeles ny hjemmeopgave.

sorg er en normal reaktion på et tab

Måske oplever du nogle af eller alle nedenstående reaktioner på sorg, som alle er helt normale:

HEL DIT HJERTE OG SMERTEN

Smerten og følelserne forårsaget af tab og sorg, kan paralysere os, hvis vi ikke gør noget for at hele vores hjerte. Derfor er min varme anbefaling, at du tager det første skridt mod heling og mere livslyst ved at gøre noget ved din smerte i dag.

Jeg er specialiseret i sorgrådgivning. Min indgangsvinkel er fokuseret på hjertet, følelser og handling. Jeg anvender den evidensbaserede sorgbearbejdningsmetode The Grief Recovery Method™.

Metoden er en struktureret og handlingsorienteret måde at klæde dig på, så du følelsesmæssigt kan hele den smerte dit tab forårsager af en ofte ikke fuldbyrdet kommunikation i relationen, således at du bliver i stand til at leve dit liv med tabet.

Læs mere om metoden.

anja enggren søvnvejleder
Anja Enggren - sorg samtaler

VIRKSOMHEDER

Hjælp din medarbejder med at vende til arbejdspladsen

Læs om sorgrådgivning til virksomheder

Anja Enggren - sorg samtaler

Hel dit hjerte og lev dit liv

Lær ar bearbejde tab og sorg og giv plads til fornyet energi og livslyst

Læs om individuelt sorgforløb

Læs om sorggruppe forløbet

Scroll to Top

Ønsker du at finde fodfæste i livet med sorg?

Sorg kan tynge og stå i vejen for vores liv.

Få adgang til webinaret om sorgbearbejdning “Hel dit hjerte og lev dit liv”

og få indsigt i, hvordan du kan bearbejde sorg og lære den at kende, så du igen mærker livslyst og glæde. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om sorg, sorgbearbejdning, nyheder og kurser – nul spam.