Tal om sorg - og hjælp din kollega
WORKSHOPS OG KURSER I SORGHÅNDTERING PÅ ARBEJDSPLADSEN
Anja Enggren - sorg samtaler

WORKSHOP om sorg - FOR LEDERE OG HR

Som leder har du interesseret i at støtte din medarbejder i sorg bedst muligt for dermed at undgå stress, sygemelding og i værste tilfælde opsigelse. Det er menneskeligt og økonomisk dyrt. Viden og beredskab sikrer en professionel og omsorgsfuld håndtering af sorg i din virksomhed. 

Denne workshop har til formål at give ledere og HR en indsigt i, hvor stor indflydelse en sorg har på en medarbejder, et team, en leder og det generelle arbejdsmiljø. 
Workshoppen bliver skræddersyet til jeres behov, men kan bl.a. indeholde: 
 • Hvad er sorg?
 • Hvordan taler vi om sorg – tabu, berøringsangst, privat sag?
 • Hvad er et naturligt sorgforløb vs kompliceret sorgforløb?
 • Hvordan ser sorg ud – sorgens pendulering?
 • Hvordan ser sorgreaktioner ud? Individuel mestring
 • Hvordan kan du være en sorgstøttende person for den sorgramte?
 • Hvilken særlig rolle har leder/HR for den sorgramte?
 • Hvordan kan du hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdet?
 • Hvor og hvilken hjælp tilbyder I medarbejderen?
 • Hvordan kan en tilbagevendingsplan se ud?
 • Hvordan tilpasser vi opgaver og tid til medarbejderens ressourcer?
 • Hvordan og hvorfor involverer vi teamet?
 • Den sorgstøttende samtale – samtaleguide og rollespil
 • Evt. input til udarbejdelse af sorgpolitik
Hvad er udbyttet? 
 • Et fælles sprog om sorg
 • Fælles guidelines for hvordan I håndterer sorg på arbejdspladsen
 • Et beredskab der sikrer, at I ved, hvad I skal gøre, når akutsituationen opstår
 • Et trygt arbejdsmiljø
 • Væsentlige økonomiske besparelser på nedbringelse af sygefravær
 • Forebyggelse af stress

Workshoppen kan bestå af teoretisk oplæg, diskussioner og egne refleksioner samt rollespil i den svære samtale om sorg med medarbejderen. En engagerende workshop.

Deltagerne vil få udleveret materiale til inspiration og videre arbejde med sorghåndtering i organisationen.

Kontakt mig og hør, hvordan en workshop kan se ud hos jer.

Anja Enggren - sorg samtaler

WORKSHOP FOR TILLIDSVALGTE OM SORG

Som tillidsvalgt er du interesseret i det optimale arbejdsmiljø for de kollegaer, du repræsenterer. Derfor er det også vigtigt at interessere sig for, hvordan sorg og kriser bliver håndteret i din organisation. 

Ifølge sorgforskere og teorier har arbejdspladser og kollegaer en stor rolle i og indflydelse på en sorgramt medarbejders/kollegas sorgforløb. En arbejdsplads, leder og kollegaer kan udgøre en betydningsfuld social støtte, være et anker for den sorgramte, som kan være det eneste ”normale” holdepunkt i et liv, der ellers er vendt på hovedet.

Omvendt kan manglende social støtte og omsorg på arbejdspladsen forværre, forlænge og komplicere det ellers naturlige sorgforløb.

Med en basisviden om sorg og en forståelse for, hvilken vigtig og støttende rolle man som kollega og leder kan spille i den sorgramtes tilbagevenden til arbejdspladsen, kan man som leder og kollega gøre en stor forskel for den enkelte. Det vil, udover at gavne den sorgramte medarbejder, også være en stor menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst samt bidrage til øget trivsel generelt – altså smitte af på arbejdsmiljøet.

En workshop kan indeholde emner som: 
 • Hvad er sorg?
 • Hvordan taler vi om sorg – tabu, berøringsangst, privat sag?
 • Hvad er et naturligt sorgforløb vs kompliceret sorgforløb?
 • Hvordan ser sorg ud – sorgens pendulering?
 • Hvordan ser sorgreaktioner ud? Individuel mestring
 • Hvordan kan du være en sorgstøttende person for den sorgramte?
 • Hvilken særlig rolle kan tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter have for den sorgramte?
 • Hvordan kan du hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdet?
 • Hvor og hvilken hjælp tilbyder I medarbejderen?
 • Evt. brainstorm i mindre grupper på at udvikle egne guidelines for, hvilken rolle tillidsmænd har før, under og efter en medarbejder har mistet en nærtstående.
Hvad er udbyttet? 
 • Et fælles sprog om sorg
 • Fælles guidelines for hvordan I håndterer sorg på arbejdspladsen
 • Et beredskab der sikrer, at I ved, hvad I skal gøre, når akutsituationen opstår
 • Et trygt arbejdsmiljø
 • Nedbringelse af sygefravær
 • Forebyggelse af stress
 • Afklaring af din rolle

Workshoppen kan bestå af teoretisk oplæg, diskussioner og egne refleksioner samt rollespil i den svære samtale om sorg med medarbejderen. En engagerende workshop.

Deltagerne vil få udleveret materiale til inspiration og videre arbejde med sorghåndtering i organisationen.

Anja Enggren - sorg samtaler

Kursus sorgambassadør/intern sorgbuddy

De bedste til at hjælpe andre i sorg er dem, der selv har mærket sorgen på egen krop

Det kan føles trygt og sikkert at hjælpe en sorgramt medarbejder til psykolog, men ofte er det ikke det, medarbejderen har brug for. Derimod kan støtte fra og snak med én, der selv genkender, det man står i, være det bedste afsæt for at komme videre. 

For at deltage i et sorgambassadørkursus er det derfor et krav, at du selv har erfaring med sorg. 

Som sorgambassadør bliver du klædt på til at yde støtte til sorgramte kollegaer i din virksomhed: 

Anja Enggren - sorg samtaler

Akut sorgrådgivning til leder og team

Få hjælp til at støtte din medarbejder i sorg og involvere teamet


Læs mere

Anja Enggren - sorg samtaler

1:1 sorgrådgivning til medarbejder i sorg

Giv din medarbejder den bedste støtte til et naturligt sorgforløb - og forebyg langtidssygemelding


Læs mere

Anja Enggren - sorg samtaler

Rådgivning til udarbejdelse af sorgpolitik/-plan

Få hjælp og råd til at skræddersy et beredskab for jeres håndtering af sorg i organisationen


Læs mere

Scroll til toppen

Drømmer du om en hverdag med glæde, energi og overskud?

Få hjælp her og nu. Start i dag.

Få gratis adgang til et inspirationsunivers af lydfiler, guides og videoer til at hjælpe dig med at tage de første skridt mod at få det bedre. 

Du tilmelder dig samtidig nyhedsbrevet primært vedr. stress, sorg og søvn – nul spam.