SKAB TRIVSEL, TRYGHED OG ARBEJDSMILJØ PÅ ARBEJDSPLADSEN
FÅ HJÆLP TIL IMPLEMENTERING AF SORGPOLITIK

hvorfor en sorgpolitik?

En sorgpolitik er det beredskab der skal støtte nøglepersoner i virksomheden, så de er klædt på til at kunne vurdere en sorgramt medarbejders trivsel og arbejdsevne. En sorgpolitik er et sæt af viden, guidelines og værktøjer samt rammer, der støtter leder, HR, arbejdsmiljøorganisation og medarbejder i en følelsesmæssig situation, der i høj grad kan påvirke medarbejderens fysiske og mentale helbred. En sorgpolitik skaber tryghed og sikkerhed.

Tab og sorg påvirker et menneske psykisk og fysisk og fører ofte til forhøjet stressniveau. Hvert år oplever omkring 220.000 danskere sorg alene på grund af tab af nærtstående. Sorg er også en reaktion på andre tab f.eks. skilsmisse, som berører ca. 27.000 dansker om året ofte i den arbejdsdygtige alder. På arbejdspladsen er hver 10. medarbejder på et hvert givent tidspunkt berørt af sorg efter at have mistet, men tallet kan være højere, når vi udvider begrebet med øvrige tab.

En sorgpolitik er social ansvarlighed

Vi går på arbejde som hele mennesker. Vores arbejdsliv påvirker privatlivet og privatlivet påvirker vores arbejdsliv og arbejdsevne.

En sorgpolitik taler desuden ind i…

Forskning viser, at en arbejdsplads kan have en væsentlig positiv indflydelse på en sorgramt medarbejders sorgproces, hvis der tilbydes hjælp, støtte og forståelse. Manglende støtte kan forværre sorgprocessen og føre til stress og langtidssygemelding.

Når hjælp og hensigtsmæssig støtte ikke finder sted, viser forskning også, at virksomheden får det, den forsøger at undgå, nemlig nedsat produktivitet, utrygt arbejdsmiljø for alle og i værste fald en opsigelse fra den sorgramte.

Konsekvenser af manglende håndtering af sorg

Deloitte har estimeret, at sorg samfundsøkonomisk koster 3,4 mia. kr. årligt i tabt produktivitet og overførsler (2019). En sygemeldt medarbejder er lige dyr, uanset om det skyldes sygemelding pga. stress, sorg eller andet. Ifølge Lederne kan det beløbe sig til kr. 1 mio. 

stress coaching anja enggren
Sorgpolitik Anja Enggren

Konsekvenser af manglende sorgpolitik

For ledere og HR
  • Ledere skal bruge tid og ressourcer på at håndtere en svær og sårbar situation
  • Ledere kan føle sig utilstrækkelige, fordi de ikke har viden og værktøjer
  • Ledere bliver påvirket følelsesmæssigt af f.eks. svære sorgsamtaler uden støtteværktøjer eller sparring
  • Ledere kan bidrage til tabuisering og berøringsangst pga. manglende viden
  • Ledere får ikke håndteret og klædt kollegaer og team på, som også bliver berørt
  • HR-partnere har ikke viden om sorg til at støtte og sparre med lederne
For medarbejderne (sorgramte)
  • Medarbejdere står i en sårbar situation og kan ikke finde hjælp
  • Medarbejdere oplever at blive behandlet forskelligt afhængig af leder
  • Medarbejdere, der ikke bliver hjulpet og støttet hensigtsmæssigt, kan ende med stress og langtidssygemelding
  • Medarbejdere forlader ofte en arbejdsplads, hvis de ikke føler sig hjulpet og støttet i en livskrise

Sorg rammer én eller flere medarbejdere i rigtig mange danske virksomheder hver eneste dag hele året rundt. Konsekvensen er nedsat arbejdseffektivitet for langt de fleste, og et sorgforløb kan føre til mistrivsel og længerevarende sygefravær.
Kilde: Dansk Erhverv

Anja Enggren - stresscoach og sorgrådgiver i Allerød og online

sorgpolitik gør en forskel

Fordelene står i kø. Ved at implementere en sorgpolitik kan din virksomhed gøre en værdifuld forskel for medarbejdernes trivsel og produktivitet. Sorg er en del af livet – og arbejdslivet, og det er vigtigt, som organisation at stå bag og støtte medarbejdere i livskriser.

En sorgpolitik eller beskrevne guidelines og værktøjer kan være rygraden i et beredskab til at håndtere sorg på arbejdspladsen.

En sorgpolitik er ikke kun for den sorgramte medarbejders skyld. Den er i høj grad med til at støtte op om både ledere, HR, tillidsvalgte, kollegaer og selvfølgelig den sorgramte.

En sorgpolitik skal skrives i fredstid og ikke i akutsituationen, hvor den netop skal gøre gavn En politik er intet værd uden en implementering. Implementering handler om at involvere relevante nøglepersoner i organisationen, opbakning fra øverste ledelse, kommunikation og uddannelse af interne ressourcer til at gøre sorgpolitikken bæredygtig.

Sorgpolitikken kan se ud på mange forskellige måder alt efter virksomhedsstørrelse, organisation, behov og afsæt.

Kontakt mig i dag for at få hjælp til at implementere en sorgpolitik, der skaber trivsel og styrker arbejdspladsen og et bæredygtigt arbejdsmiljø.

FAQ

Hvad er en sorgpoltik?

En sorgpolitik er et beskrevet beredskab, som består af virksomhedens aftalte rammer og f.eks. basisviden om sorg, støtteværktøjer og tjeklister.

Hvorfor en sorgpolitik?

En sorgpolitik støtter den enkelte leder og sorgramte medarbejder i en akut sitation. Beskrevne rammer sikrer, at medarbejdere bliver hjulpet og støttet ens i en livskrise.

Hvordan implementerer vi en sorgpolitik?

Det anbefales, at øverste ledelse, HR og arbejdsmiljøorganisationen sammen udvikler og implementerer sorgpolitikken. Det er samtidigt vigtigt at uddanne interne ressourcer til at forstå og håndtere sorg. Få rådgivning om indhold af en sorgpolitik.

Hvor kan jeg få rådgivning om udarbejdelse af sorgpolitik?

Få vejledning og rådgivning af professionel sorgrådgiver Anja Enggren, som også kan uddanne interne ressourcer til sorghåndtering i virksomheden. www.anjaenggren.dk
Scroll to Top

Download miniguide i dag...

…og få konkret viden om sorgreaktioner, sorgprocessen, involvering af kollegaer og den svære sorgsamtale. 

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev målrettet ledere, HR og tillidsvalgte, der ønsker gode råd og viden om sorghåndtering på arbejdspladser. Nul spam.