sorgsymptomer

Er du i sorg? 10 Psykiske & fysiske sorgsymptomer

Sorg-symptomer: Psykiske og fysiske

Sorg er en naturlig, om end ofte smertefuld, reaktion på tab. Mens de fleste forbinder sorg med følelsesmæssige symptomer efter et dødsfald eller en betydelig livsændring, manifesterer sorgen sig gennem en række både fysiske og psykiske symptomer, som kan påvirke vores dagligdag og velvære. Dette blogindlæg vil udforske symptomerne på sorg, deres påvirkning på os og indsigt i hvordan du kan håndtere disse symptomer bedst muligt. 

Forståelse af sorg-symptomer

Sorg-symptomer kan variere vidt fra person til person og afhænger ofte af den enkeltes relation til det, der er gået tabt, samt personens tidligere erfaringer og coping-mekanismer. Nedenfor gennemgår jeg de mest “almindelige” fysiske og psykiske symptomer forbundet med sorg, selvom sorgreaktioner er en individuel faktor.

Fysiske sorg-symptomer

Psykiske sorg-symptomer

Forskellen på sorg- og stress-symptomer

Selvom sorg og stress ofte kan præsentere nogle overlappende symptomer, er der væsentlige forskelle i deres oprindelse, varighed og de specifikke tegn, som de fremkalder.

Forskel i oprindelse og årsager

Sorg opstår typisk som en reaktion på et betydeligt tab, såsom dødsfaldet af en elsket eller en væsentlig livsændring. Stress, derimod, kan udløses af en bred vifte af situationer, der kræver tilpasning eller respons, herunder arbejdspres, familiære konflikter eller dagligdags problemer.

sorgrådgiver anja enggren sorgforløb

Forskel i varighed

Sorg kan være en langvarig proces, der udvikler sig over måneder eller år, da personen gradvist lærer at leve med sorgen ved en naturlig sorgproces.  Stress er ofte mere situationsspecifik og kan variere i intensitet, afhængig af den pågældende situation og individets evne til at håndtere stressorerne. Største forskel er imidlertid, at stress kan gå væk igen. Sorgen bærer du altid med dig. 

Forskellige symptomer

Forståelsen af disse forskelle kan hjælpe individer og deres omgivelser i bedre at identificere og adressere hver tilstand på passende måder, hvilket sikrer mere effektive strategier for hjælp, håndtering og heling.

Sorgens faser - tidligere forståelse af sorgprocessen

Sorg er en dybt personlig og variabel oplevelse, som tidligere blev forstået som faser, der hjælper os med at forstå og navigere i vores følelser. Elisabeth Kübler-Ross’ model af de fem sorgens faser er blandt de mest kendte og inkluderer benægtelse, vrede, forhandling, depression og accept. Det er vigtigt at pointere, at disse faser ikke er lineære, men kan opleves i forskellige rækkefølger og varigheder afhængigt af individet.

1. Benægtelse

Benægtelse er en forsvarsmekanisme, hvor den sørgende kan have svært ved at acceptere virkeligheden af tabet. Dette kan ses som en overlevelsesstrategi, der midlertidigt beskytter personen mod intens smerte.

2. Vrede

Vrede kan opstå, når personen begynder at anerkende tabets realitet og føler sig hjælpeløs og frustreret. Vreden kan rettes mod andre, sig selv, eller endda mod det tabte objekt.

3. Forhandling

Forhandling indebærer indre eller ydre forsøg på at forhandle sig frem til en måde at undgå eller mindske smerten forbundet med tabet. Det kan omfatte tankespind om, hvad man kunne have gjort anderledes.

4. Depression

Depression viser sig, når fuld erkendelse af tabet synker ind, og den sørgende føler stor tristhed og tomhed.

5. Accept

Accept er ikke nødvendigvis en følelse af lykke, men snarere en accept af, at tabet er en uundgåelig del af livet, og en gradvis tilpasning til livet uden den eller det tabte.

Læs mere om sorgfaserne.

Læs mere om sorgens væsen.

To-spors-modellen - nyeste forståelse af sorgprocessen

Mange sørgende kan ikke genkende sig selv i ovennævnte 5 sorgfaser. Det er der en god grund til. Den tager ikke afsæt i sørgendes oplevelse ved at miste. Den tager afsæt i, hvordan mennesker, der er terminalt syge, oplever sorgprocessen. 

To-spors-modellen kan sørgende imidlertid relatere til. Den kan du læse mere om her.

Håndtering af sorg-symptomer

Effektiv håndtering af sorg kræver anerkendelse af disse symptomer og en forståelse af, at sorgen er en proces, der ikke kan forhastes og fixes, som vi er vant til. Her er nogle strategier til håndtering af sorg-symptomer:

 • Tillad dig selv at sørge: Accepter dine følelser og tillad dig selv at udtrykke dem. At holde følelserne indeni kan forlænge helingsprocessen.
 • Søg støtte: Det kan være nyttigt at tale med andre, der har oplevet lignende tab, eller at deltage i en sorggruppe, hvor du kan dele dine følelser og erfaringer. Mange finder det hjælpsomt at spejle sig i nogen, der genkender ens egne reaktioner og følelser. 
 • Oprethold sunde vaner: Sørg for at spise nærende mad, få regelmæssig motion fx daglige gåture i naturen og nok søvn. Fysisk velvære kan støtte den følelsesmæssige helingsproces.
 • Professionel hjælp: Hvis sorg-symptomerne er overvældende eller forhindrer dig i at fungere i hverdagen, kan det være en god idé at søge hjælp fra en psykolog, sorgrådgiver eller terapeut. Andre har glæde af samtaler med en præst.
 • Udtryk dine følelser på kreative måder: Nogle finder trøst i kreative aktiviteter som at skrive, male eller lave musik, hvilket kan være terapeutisk og hjælpe med at bearbejde følelserne.

Derfor skal du bearbejde din sorg

Ubehandlet sorg kan have dybtgående og langvarige effekter på en persons mentale og fysiske sundhed. Når sorgen ikke anerkendes eller mestres, kan det føre til alvorlige følelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige problemer. En af de mest direkte konsekvenser er udviklingen af kompliceret sorg også kaldet forlænget sorglidelse, hvor den sørgende person oplever en vedvarende og intens smerte, der forhindrer dem i at komme videre i livet. Dette kan manifestere sig gennem en manglende evne til at acceptere tabet, en intens længsel efter den afdøde, eller en følelse af meningsløshed om livet.

Psykologisk kan ubehandlet sorg føre til depression, angst og en markant nedsættelse af den personlige velvære. Sørgende kan opleve vedvarende skyldfølelse, selvisolation, og et nedbrudt selvværd. Sociale relationer kan lide alvorligt, da sorg kan gøre det vanskeligt for individer at opretholde eksisterende relationer eller danne nye, hvilket yderligere forstærker følelsen af isolation.

Fysisk kan de stressreaktioner, der er forbundet med langvarig sorg, svække immunforsvaret, hvilket gør personen mere sårbar over for infektioner og sygdomme. Der er også øget risiko for hjertesygdomme og ændringer i søvn- og spisevaner, som kan føre til yderligere sundhedskomplikationer som søvnløshed, vægtændringer og en generel dårlig sundhedstilstand.

Det er derfor afgørende at søge passende støtte og behandling for forlænget sorglidelse. Ved at anerkende og adressere sorgen kan individer finde veje til heling, hvilket reducerer risikoen for disse langsigtede konsekvenser og fremmer et sundere, mere opfyldt liv efter tabet. Langt de fleste mennesker oplever en naturlig sorgproces.

Hvordan jeg som professionel sorgrådgiver kan støtte dig

Som sorgrådgiver, og med personlig erfaring i at have mistet min dengang 36-årige mand, er jeg dybt engageret i at støtte dig gennem din sorgproces. Mit mål er at hjælpe dig med at lære at leve med sorgen. Jeg tilbyder en tryg og fortrolig ramme, hvor du kan udtrykke dine følelser og tanker. Her er nogle af de metoder, vi sammen vil anvende for at lette din smerte og fremme din heling:

 • Identifikation af sorgaspekter: Sammen vil vi identificere de elementer af din sorg, der påvirker dig mest, og udarbejde tilpassede strategier for at adressere disse.
 • Forståelse af sorgprocessen: Jeg vil give dig indsigt i din egen sorgproces, så du kan finde ro i, at din sorg er helt naturlig og din egen. Ingen sørgende skal føle sig forkerte. 
 • Genkendelse af egne sorgreaktioner:  Du får indsigt i egne naturlige reaktioner, så du kan finde accept i, at de er der og skal være der, samtidig med at jeg hjælper dig med at finde små åndehuller, der også er nødvendige for at kunne være i sorgen. 
 • Forståelse af de svære vilkår sørgende har: Du får indsigt i, hvad der vanskeliggører din sorgproces og hjælp til at turde være i den, uanset hvad du møder af myter og misforståelser om sorg fra dine omgivelser. 
 • Metoden til sorgbearbejdning: Du lærer en evidensbaseret metode til at sorgbearbejde og får også mulighed for at bearbejde gamle tab, som ofte dukker op, når nye tab opstår. 
 • Genopbygning af livet: Jeg vil støtte dig i at finde ny mening og formål efter dit tab og vejlede dig i, hvordan du kan genopbygge dit liv på en ny, og meningsfuld måde.

Ved at kombinere emotionel støtte med praktiske råd sigter jeg mod at hjælpe dig med at navigere gennem sorgens kompleksitet og lære dig at leve med sorgen i dit liv på en sund og konstruktiv måde. Med min egen erfaring i bagagen ønsker jeg at hjælpe dig til, at sorgen ikke står i vejen for dit liv. 

Afsluttende ord

Sorg er en dybt personlig oplevelse, og reaktionen på tab kan variere meget. Ved at forstå de forskellige symptomer på sorg og ved at anvende passende strategier til at håndtere dem, kan individer finde veje til gradvist at genopbygge deres liv og finde en ny mening efter et tab. Husk, heling tager tid, og det er vigtigt at give sig selv plads og tålmodighed til at sørge på sin egen unikke måde.

Du kan læse mere om sorg her.

Kærlige hilsner

Anja Enggren

FAQ

Hvad er symptomer på sorg?

Sorgens symptomer kan variere bredt og inkluderer ofte dyb tristhed, vrede, følelsen af at være overvældet, skyldfølelse, og en manglende evne til at nyde aktiviteter, der tidligere gjorde en glad. Sorg kan også føre til tilbagetrækning fra sociale relationer og ændringer i adfærd.

Kan sorg sætte sig i kroppen?

Ja, sorg kan absolut påvirke kroppen fysisk. Mange oplever symptomer som mavebesvær, nedsat immunitet, pludselige vægtændringer og generel udmattelse, som kan være tegn på, at sorgen også opleves fysisk.

Kan sorg give fysiske smerter?

Ja, fysiske smerter under sorg er ikke ualmindelige. Personer kan opleve symptomer som hovedpine, rygsmerter, muskelsmerter og en følelse af trykken for brystet, hvilket kan være direkte forbundet med den følelsesmæssige stress, sorg medfører.

Kan sorg give træthed?

Ja, træthed er et meget almindeligt symptom på sorg. Den emotionelle belastning af at sørge kan være enormt drænende, hvilket resulterer i både fysisk og mental udmattelse, og kan gøre det svært at udføre daglige aktiviteter.DEL DETTE INDLÆG
ANDRE INDLÆG
Scroll to Top

Ønsker du at finde fodfæste i livet med sorg?

Sorg kan tynge og stå i vejen for vores liv.

Få adgang til webinaret om sorgbearbejdning “Hel dit hjerte og lev dit liv”

og få indsigt i, hvordan du kan bearbejde sorg og lære den at kende, så du igen mærker livslyst og glæde. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om sorg, sorgbearbejdning, nyheder og kurser – nul spam.