sorgrådgiver anja enggren sorgforløb

Sorgfaser

KAN DE 5 SORGFASER FORKLARE DIN SORG OG SMERTE?

De fem sorgfaser benægtelse, vrede, forhandling, depression og accept – har været en standardreferenceramme for at forklare sorgens forløb ud fra Elisabeth Kübler-Ross’s teori. Når vi står over for tabet af en elsket, oplever vi ofte en dyb sorg, som kan være svær at forstå og håndtere. Det kan være belejligt at søge mod en model, der kan forklare vores smerte, så vi måske endda også kan se en ende på den. Mange kan imidlertid ikke genkende sig selv i disse sorgstadier og sorgfaser, og det er der en god forklaring på. Teorien forklarer de følelser en terminalt syg kan opleve. I nyere forståelse af sorgens faser og kompleksitet anvender vi i stedet to-spors-modellen, som sørgende i højere grad kan genkende sig selv i.

Introduktion til sorgen forklaret med To-spors-modellen (sorgprocessen)

To-spors-modellen er en alternativ tilgang til at forstå sorgprocessen. Denne model, udviklet af Margaret Stroebe og Henk Schut, erkender, at sorg er en kompleks og individuel proces, der involverer både et tabs-orienteret og et reetablerende spor. Det tabsorienterede spor fokuserer på at bearbejde og acceptere tabet, mens det reetablerende spor handler om at finde ny mening og genopbygge ens liv efter tabet. To-spors-modellen tager højde for både individuelle reaktioner og det sociale miljø, og den giver en mere nuanceret forståelse af sorgens kompleksitet og sorgproces.

to-spors-modellen sorgrådgiver anja enggren
Sorgfaser

Sorgens rejse og heling forklaret i To-spors-modellen

I to-spors-modellen er sorgprocessen ikke lineær, men snarere en pendulering mellem det tabsorienterede og reetablerende spor. Mens det tabsorienterede spor kan inkludere følelser af sorg, vrede og benægtelse, involverer det reetablerende spor, der hjælper med at genopbygge ens liv, såsom at finde ny mening og skabe nye relationer. To-spors-modellen anerkender også, at individuelle oplevelser af sorg kan variere, og at der ikke findes en universel vej gennem sorgprocessen. Alle relationer er unikke. Derfor er din sorg også unik, og det giver denne model plads til at rumme, modsat de 5 sorgfaser og sorgstadier. 

Lær at leve med tabet og sorgen – forklaret i To-spors-modellen

To-spors-modellen har flere fordele i forhold til at forstå og håndtere sorg. For det første anerkender modellen, at sorg er en kompleks og individuel proces, og at der ikke findes en fastlagt rækkefølge af sorgfaser eller sorgstadier. Dette giver den sørgende frihed til at opleve og udtrykke deres sorg på deres egne vilkår. Desuden fokuserer to-spors-modellen ikke kun på smerten og tabet, men også på muligheden for at finde fodfæste i et forandret liv. Den giver mulighed for at finde ny mening i livet og få øje på en fremtid, hvor du lærer at leve med tabet og sorgen i en helt naturlig sorgproces.

Forstå sorgrejsen og sorgprocessen ud fra to-spors-modellen

Som sørgende kan sorgen og sorgprocessen føles altoverskyggende i et forandret liv. Nogle sørgende føler sig forkerte, fordi der hersker så mange misforståelser og myter om sorg i vores samfund, samtidig med at vi oplever tabuisering og berøringsangst ved at tale om tab og sorg. Det kan opleves ensomt at være sørgende, når vi ikke bliver mødt og forstået af vores omgivelser. Derfor oplever jeg, at sørgende, der bliver præsenteret for to-spors-modellen, bliver lettede, når de kan genkende sig selv i de to pendulerende spor. Modellen giver plads til at håndtering af sorg er individuel. Ligeledes er sørgendes sorgreaktioner meget individuelle. Ud fra modellen kan sørgende blive opmærksomme på at skabe en balance mellem at bearbejde tabet og sorgen og samtidig finde fodfæste i et forandret liv.

Glem alt om de 5 sorgfaser og sorgstadier

Du sørger ikke forkert. Du skal ikke gennem de 5 sorgfaser for at sørge rigtigt. Der er ikke en rigtig eller forkert måde at sørge på. I to-spors-modellen kan du måske genkende, at sorgprocessen og sorgreaktioner er komplekse, nuancerede og meget individuelle blandt andet fordi, vi er individuelle individer, har individuelle relationer, har forskellig bagage og erfaringer med i rygsækken, har forskellig tilknytning, er vokset op i forskellige kulturer osv. To-spors-modellen kan forklare sorgen og også vise en helende vej ved at arbejde henimod heling af et knust hjerte. Husk at sorg tager den tid, sorg tager. Kun du ved, hvordan din sorg føles for dig.

Ønsker du hjælp til at finde din vej gennem sorgen? Få hjælp af én, der selv har gået vejen og ved, hvad du taler om. Sorgstøttende samtaler kan hele. Nogle gange er hjertet så knust på grund af tab og sorger gennem livet, at det er et sorgbearbejdningsforløb, der kan hjælpe dig til at hele dit hjerte og forløse sorgen og smerten. Ubearbejdet og uforløst sorg handler ofte om alt det, vi ikke fik sagt og gjort og om mistede håb, drømme og ønsker for fremtiden. Du kan lære at bearbejde en specifik og tidligere sorger i et sorgbearbejdningsforløb og dermed hele dit hjerte, så der igen bliver plads til fornyet glæde og livslyst. 

Bedste hilsner

Anja

Anja Enggren er eksamineret sorgrådgiver og certificeret i sorgbearbejdningsmetoden The Grief Recovery Method. Anja har selv gået vejen, da hun i en alder af 34 år mistede sin mand på grund af modermærkekræft. Anja hjælper i dag andre sørgende med at hele og genfinde fodfæste i et ændret liv. Hun hjælper også virksomheder med at håndtere sorg på arbejdspladsen bl.a. ved 1:1 rådgivning, udarbejdelse og implementering af sorgpolitik, workshops og kurser om sorghåndtering på arbejdspladsen samt foredrag. Anja arbejder som sorgrådgiver ud fra Allerød, i Nordsjælland og storkøbenhavn samt resten af Danmark.

Hvad er en sorgproces?

Sorgprocessen er tiden, hvor du er i sorg og pendulerer mellem sorgbearbejdning og at finde fodfæste i et forandret liv med alle de reaktioner, det medfører.

Hvad sker der i kroppen ved sorg?

Sorg er meget individuel og kan komme til udtryk i mindre og større grad i form af fysiologiske, adfærdsmæssige, tankemæssige, eksistentielle og følelsesmæssige reaktioner, som er en helt naturlig proces.

Hvor mange faser er der i sorg?

Der hersker en misforstået opfattelse af, at sorgen består af 5 faser. Nyere sorgforskning anvender to-spors-modellen til at beskrive sorgen på. I sorgen pendulerer vi mellem et tabsorienteret spor og et reetablerende spor, samtidigt med at vi forsøger at fungerer i en hverdag.

Hvor lang tid tager det at komme over sorg?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvor længe man sorg. Sorg er individuelt og afhænger bl.a. af relation og tilknytning. Nogen sørger i kortere periode. Andre sørger i flere år.
DEL DETTE INDLÆG
ANDRE INDLÆG
Scroll to Top

Drømmer du om en hverdag med glæde, energi og overskud?

Få adgang til webinaret… 

“Nej tak til stress – Ja tak til bedre søvn” 

og få værktøjer til at komme stress til livs samt gode søvnråd til at optimere din søvn fra i dag. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om stress og søvn, nyheder og kurser – nul spam.

Ønsker du at finde fodfæste i livet med sorg?

Sorg kan tynge og stå i vejen for vores liv.

Få adgang til webinaret om sorgbearbejdning “Hel dit hjerte og lev dit liv”

og få indsigt i, hvordan du kan bearbejde sorg og lære den at kende, så du igen mærker livslyst og glæde. 

Du tilmelder dig samtidig inspirerende nyhedsbrev om sorg, sorgbearbejdning, nyheder og kurser – nul spam.